DATA PERKARA BELUM PUTUS
No Perkara Nomor
Jenis Perkara
Ketua Majelis
Panitera
Tanggal Register,
Tanggal PHS
Tanggal Sidang Pertama Status Perkara Lama Proses
1 480/Pdt.G/2023/PA.Una (7306)
Harta Bersama
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Ansar, SH
12-10-2023
12-10-2023
25-10-2023 Persidangan
T Hadir
58 Hari
2 507/Pdt.G/2023/PA.Una (7335)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
02-11-2023
02-11-2023
09-11-2023 Persidangan
T Hadir
37 Hari
3 512/Pdt.G/2023/PA.Una (7343)
Harta Bersama
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06-11-2023
06-11-2023
15-11-2023 Persidangan
T Hadir
33 Hari
4 513/Pdt.G/2023/PA.Una (7344)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
06-11-2023
06-11-2023
15-11-2023 Persidangan
T Hadir
33 Hari
5 514/Pdt.G/2023/PA.Una (7345)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
06-11-2023
06-11-2023
15-11-2023 Persidangan
T Hadir
33 Hari
6 525/Pdt.G/2023/PA.Una (7360)
Harta Bersama
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
15-11-2023
15-11-2023
22-11-2023 Persidangan 24 Hari
7 526/Pdt.G/2023/PA.Una (7361)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15-11-2023
15-11-2023
27-11-2023 Persidangan 24 Hari
8 529/Pdt.G/2023/PA.Una (7364)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
16-11-2023
16-11-2023
27-11-2023 Persidangan
T Hadir
23 Hari
9 530/Pdt.G/2023/PA.Una (7365)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
20-11-2023
20-11-2023
27-11-2023 Persidangan 19 Hari
10 535/Pdt.G/2023/PA.Una (7370)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
21-11-2023
21-11-2023
28-11-2023 Persidangan 18 Hari
11 242/Pdt.P/2023/PA.Una (7373)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
22-11-2023
22-11-2023
11-12-2023 Sidang pertama 17 Hari
12 536/Pdt.G/2023/PA.Una (7375)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
23-11-2023
23-11-2023
04-12-2023 Persidangan 16 Hari
13 537/Pdt.G/2023/PA.Una (7376)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
04-12-2023
04-12-2023
11-12-2023 Sidang pertama 5 Hari
14 538/Pdt.G/2023/PA.Una (7377)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
04-12-2023
04-12-2023
11-12-2023 Sidang pertama 5 Hari
15 539/Pdt.G/2023/PA.Una (7378)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
04-12-2023
04-12-2023
12-12-2023 Sidang pertama 5 Hari
16 540/Pdt.G/2023/PA.Una (7379)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
04-12-2023
04-12-2023
13-12-2023 Sidang pertama 5 Hari
17 541/Pdt.G/2023/PA.Una (7380)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
04-12-2023
04-12-2023
11-12-2023 Sidang pertama 5 Hari
18 542/Pdt.G/2023/PA.Una (7381)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
05-12-2023
05-12-2023
13-12-2023 Sidang pertama 4 Hari
19 543/Pdt.G/2023/PA.Una (7382)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
05-12-2023
05-12-2023
13-12-2023 Sidang pertama 4 Hari
20 544/Pdt.G/2023/PA.Una (7383)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
05-12-2023
05-12-2023
12-12-2023 Sidang pertama 4 Hari
21 545/Pdt.G/2023/PA.Una (7384)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
05-12-2023
05-12-2023
13-12-2023 Sidang pertama 4 Hari
22 546/Pdt.G/2023/PA.Una (7385)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
05-12-2023
05-12-2023
13-12-2023 Sidang pertama 4 Hari
23 547/Pdt.G/2023/PA.Una (7386)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
05-12-2023
05-12-2023
13-12-2023 Sidang pertama 4 Hari
24 548/Pdt.G/2023/PA.Una (7387)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
05-12-2023
05-12-2023
13-12-2023 Sidang pertama 4 Hari
25 549/Pdt.G/2023/PA.Una (7388)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
05-12-2023
05-12-2023
14-12-2023 Sidang pertama 4 Hari
26 550/Pdt.G/2023/PA.Una (7389)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
06-12-2023
06-12-2023
13-12-2023 Sidang pertama 3 Hari
27 551/Pdt.G/2023/PA.Una (7390)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
06-12-2023
06-12-2023
13-12-2023 Sidang pertama 3 Hari
28 552/Pdt.G/2023/PA.Una (7391)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06-12-2023
06-12-2023
13-12-2023 Sidang pertama 3 Hari
29 553/Pdt.G/2023/PA.Una (7392)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
07-12-2023
07-12-2023
14-12-2023 Sidang pertama 2 Hari
30 244/Pdt.P/2023/PA.Una (7393)
Dispensasi Kawin
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
07-12-2023
07-12-2023
14-12-2023 Sidang pertama 2 Hari
31 554/Pdt.G/2023/PA.Una (7394)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
07-12-2023
07-12-2023
18-12-2023 Sidang pertama 2 Hari
32 555/Pdt.G/2023/PA.Una (7395)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
07-12-2023
07-12-2023
14-12-2023 Sidang pertama 2 Hari
33 556/Pdt.G/2023/PA.Una (7396)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
07-12-2023
07-12-2023
14-12-2023 Sidang pertama 2 Hari
34 557/Pdt.G/2023/PA.Una (7397)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
08-12-2023
08-12-2023
18-12-2023 Sidang pertama 1 Hari
35 245/Pdt.P/2023/PA.Una (7398)
Dispensasi Kawin
Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H
Ansar, SH
08-12-2023
08-12-2023
18-12-2023 Sidang pertama 1 Hari
36 558/Pdt.G/2023/PA.Una (7399)
Cerai Talak
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
08-12-2023
08-12-2023
18-12-2023 Sidang pertama 1 Hari
DATA PERKARA PUTUS
No Perkara Nomor,
Jenis Perkara
Ketua Majelis,
Panitera
Tgl Register,
Tgl Sidang Pertama
Jenis Putus Tanggal Putus,
Lama Proses
Tanggal BHT Putusan
Asli | Anonim
Tanggal Terupload
1 519/Pdt.G/2023/PA.Una (7352)
Cerai Talak
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
13/11/2023
22.11.2023
Dicabut
06-12-2023
24 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-12-06 10:10:06
Putusan berhasil dibuat
2023-12-06 13:37:05
2 534/Pdt.G/2023/PA.Una (7369)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
21/11/2023
29.11.2023
Dikabulkan
Verstek
06-12-2023
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-12-06 11:08:05
Putusan berhasil dibuat
2023-12-06 13:37:02
3 532/Pdt.G/2023/PA.Una (7367)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
20/11/2023
28.11.2023
Dikabulkan
Verstek
06-12-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-12-06 12:34:18
Putusan berhasil dibuat
2023-12-06 13:36:58
4 533/Pdt.G/2023/PA.Una (7368)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
20/11/2023
29.11.2023
Dikabulkan
Verstek
06-12-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-12-06 13:38:36
Putusan berhasil dibuat
2023-12-06 14:08:58
5 243/Pdt.P/2023/PA.Una (7374)
Lain-Lain
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
23/11/2023
05.12.2023
Dikabulkan
06-12-2023
14 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-12-06 15:13:05
Putusan berhasil dibuat
2023-12-06 15:47:15
6 531/Pdt.G/2023/PA.Una (7366)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
20/11/2023
28.11.2023
Dikabulkan
Verstek
05-12-2023
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-12-05 10:26:52
Putusan berhasil dibuat
2023-12-05 14:59:01
7 515/Pdt.G/2023/PA.Una (7346)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
06/11/2023
15.11.2023
Dikabulkan
Verstek
05-12-2023
30 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-12-05 14:56:58
Putusan berhasil dibuat
2023-12-05 14:58:56
8 516/Pdt.G/2023/PA.Una (7348)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
09/11/2023
20.11.2023
Dikabulkan
Verstek
04-12-2023
26 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-12-04 09:43:31
Putusan berhasil dibuat
2023-12-04 12:03:09
9 503/Pdt.G/2023/PA.Una (7330)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
01/11/2023
08.11.2023
Dikabulkan
04-12-2023
27 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-12-04 13:38:41
Putusan berhasil dibuat
2023-12-04 16:49:46
10 528/Pdt.G/2023/PA.Una (7363)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
16/11/2023
23.11.2023
Dikabulkan
Verstek
04-12-2023
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-12-04 14:43:54
Putusan berhasil dibuat
2023-12-04 16:47:14
11 518/Pdt.G/2023/PA.Una (7351)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
13/11/2023
22.11.2023
Dikabulkan
Verstek
04-12-2023
22 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-12-04 14:49:40
Putusan berhasil dibuat
2023-12-04 16:47:12
12 523/Pdt.G/2023/PA.Una (7358)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
14/11/2023
22.11.2023
Dikabulkan
Verstek
04-12-2023
21 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-12-04 14:55:25
Putusan berhasil dibuat
2023-12-04 16:47:10
13 235/Pdt.P/2023/PA.Una (7342)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
06/11/2023
22.11.2023
Dikabulkan
04-12-2023
29 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-12-04 15:22:42
Putusan berhasil dibuat
2023-12-04 16:47:08
14 520/Pdt.G/2023/PA.Una (7354)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
13/11/2023
22.11.2023
Dikabulkan
Verstek
04-12-2023
22 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-12-04 15:31:20
Putusan berhasil dibuat
2023-12-04 16:47:06
15 527/Pdt.G/2023/PA.Una (7362)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
15/11/2023
23.11.2023
Dikabulkan
Verstek
04-12-2023
20 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-12-04 15:35:26
Putusan berhasil dibuat
2023-12-04 16:47:04
16 498/Pdt.G/2023/PA.Una (7324)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
25/10/2023
06.11.2023
Ditolak
30-11-2023
30 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-30 14:11:20
Putusan berhasil dibuat
2023-11-30 14:46:54
17 238/Pdt.P/2023/PA.Una (7353)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
13/11/2023
29.11.2023
Dikabulkan
29-11-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-29 09:26:40
Putusan berhasil dibuat
2023-11-29 13:57:49
18 524/Pdt.G/2023/PA.Una (7359)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
14/11/2023
22.11.2023
Dikabulkan
VERSTEK tdk diceklis
29-11-2023
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-29 10:10:49
Putusan berhasil dibuat
2023-11-29 13:57:47
19 489/Pdt.G/2023/PA.Una (7315)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
23/10/2023
30.10.2023
Dikabulkan
Verstek
29-11-2023
38 Hari (3)
15-12-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-29 12:42:14
Putusan berhasil dibuat
2023-11-29 13:57:45
20 241/Pdt.P/2023/PA.Una (7372)
Dispensasi Kawin
Nurul Aini, S.HI
Arwang, S.H.,M.H.
21/11/2023
28.11.2023
Dikabulkan
28-11-2023
8 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-28 09:21:13
Putusan berhasil dibuat
2023-11-28 15:31:29
21 240/Pdt.P/2023/PA.Una (7371)
Dispensasi Kawin
Nurul Aini, S.HI
Ansar, SH
21/11/2023
28.11.2023
Dikabulkan
28-11-2023
8 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-28 09:28:51
Putusan berhasil dibuat
2023-11-28 15:40:48
22 522/Pdt.G/2023/PA.Una (7357)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Abdul Rahman, S.Ag.
14/11/2023
21.11.2023
Dikabulkan
Verstek
28-11-2023
15 Hari (5)
15-12-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-28 14:18:51
Putusan berhasil dibuat
2023-11-28 15:34:18
23 493/Pdt.G/2023/PA.Una (7319)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Arwang, S.H.,M.H.
23/10/2023
01.11.2023
Dikabulkan
27-11-2023
29 Hari (5)
12-12-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-27 13:17:15
Putusan berhasil dibuat
2023-11-27 18:13:03
24 490/Pdt.G/2023/PA.Una (7316)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Arwang, S.H.,M.H.
23/10/2023
01.11.2023
Dikabulkan
27-11-2023
29 Hari (5)
12-12-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-27 13:18:36
Putusan berhasil dibuat
2023-11-27 17:59:11
25 521/Pdt.G/2023/PA.Una (7355)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Arwang, S.H.,M.H.
13/11/2023
20.11.2023
Dikabulkan
Verstek
27-11-2023
15 Hari (5)
14-12-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-27 13:30:55
Putusan berhasil dibuat
2023-11-27 17:54:50
26 236/Pdt.P/2023/PA.Una (7347)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
08/11/2023
27.11.2023
Dikabulkan
27-11-2023
20 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-27 16:12:12
Putusan berhasil dibuat
2023-11-27 17:54:17
27 496/Pdt.G/2023/PA.Una (7322)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
24/10/2023
02.11.2023
Dikabulkan
23-11-2023
24 Hari (5)
08-12-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-23 09:59:56
Putusan berhasil dibuat
2023-11-23 15:24:21
28 517/Pdt.G/2023/PA.Una (7350)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
09/11/2023
16.11.2023
Dikabulkan
Verstek
23-11-2023
15 Hari (5)
11-12-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-23 10:13:12
Putusan berhasil dibuat
2023-11-23 15:12:04
29 511/Pdt.G/2023/PA.Una (7341)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
06/11/2023
15.11.2023
Dicabut
23-11-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-23 11:01:50
Putusan berhasil dibuat
2023-11-23 15:11:53
30 239/Pdt.P/2023/PA.Una (7356)
Dispensasi Kawin
Nurul Aini, S.HI
Ansar, SH
14/11/2023
21.11.2023
Dikabulkan
21-11-2023
8 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-21 09:44:07
Putusan berhasil dibuat
2023-11-21 10:44:41
31 232/Pdt.P/2023/PA.Una (7334)
Lain-Lain
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
02/11/2023
08.11.2023
Dikabulkan
20-11-2023
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-20 11:20:50
Putusan berhasil dibuat
2023-11-21 11:08:04
32 510/Pdt.G/2023/PA.Una (7339)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/11/2023
13.11.2023
Dikabulkan
Verstek
20-11-2023
15 Hari (5)
06-12-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-20 12:37:38
Putusan berhasil dibuat
2023-11-21 10:44:56
33 478/Pdt.G/2023/PA.Una (7304)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
11/10/2023
24.10.2023
Ditolak
20-11-2023
32 Hari (3)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-20 14:52:55
Putusan berhasil dibuat
2023-11-21 11:10:15
34 508/Pdt.G/2023/PA.Una (7336)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
02/11/2023
08.11.2023
Dikabulkan
Verstek
16-11-2023
15 Hari (5)
04-12-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-16 09:28:20
Putusan berhasil dibuat
2023-11-21 11:03:27
35 505/Pdt.G/2023/PA.Una (7332)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
01/11/2023
08.11.2023
Dikabulkan
Verstek
16-11-2023
16 Hari (5)
05-12-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-16 10:07:15
Putusan berhasil dibuat
2023-11-21 11:03:19
36 506/Pdt.G/2023/PA.Una (7333)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
02/11/2023
09.11.2023
Dikabulkan
Verstek
16-11-2023
15 Hari (5)
04-12-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-16 10:08:29
Putusan berhasil dibuat
2023-11-21 11:03:16
37 509/Pdt.G/2023/PA.Una (7337)
Cerai Talak
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
02/11/2023
09.11.2023
Dikabulkan
Verstek
16-11-2023
15 Hari (5)
05-12-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-16 10:36:04
Putusan berhasil dibuat
2023-11-21 11:03:04
38 504/Pdt.G/2023/PA.Una (7331)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
01/11/2023
08.11.2023
Dikabulkan
Verstek
16-11-2023
16 Hari (5)
04-12-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-16 11:09:37
Putusan berhasil dibuat
2023-11-21 11:03:00
39 237/Pdt.P/2023/PA.Una (7349)
Dispensasi Kawin
Nurul Aini, S.HI
Arwang, S.H.,M.H.
09/11/2023
16.11.2023
Dikabulkan
16-11-2023
8 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-16 11:15:05
Putusan berhasil dibuat
2023-11-21 11:02:23
40 472/Pdt.G/2023/PA.Una (7297)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Arwang, S.H.,M.H.
10/10/2023
17.10.2023
Dikabulkan
Verstek
16-11-2023
38 Hari (3)
04-12-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-16 11:55:19
Putusan berhasil dibuat
2023-11-21 11:08:37
41 474/Pdt.G/2023/PA.Una (7300)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
11/10/2023
23.10.2023
Dikabulkan
Verstek
16-11-2023
37 Hari (3)
04-12-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-16 13:14:02
Putusan berhasil dibuat
2023-11-21 11:08:29
42 479/Pdt.G/2023/PA.Una (7305)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
12/10/2023
24.10.2023
Dikabulkan
Verstek
16-11-2023
36 Hari (3)
06-12-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-16 13:48:59
Putusan berhasil dibuat
2023-11-21 11:08:20
43 502/Pdt.G/2023/PA.Una (7329)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
31/10/2023
08.11.2023
Dikabulkan
Verstek
16-11-2023
17 Hari (5)
06-12-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-16 13:58:23
Putusan berhasil dibuat
2023-11-21 11:08:10
44 475/Pdt.G/2023/PA.Una (7301)
Cerai Talak
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Ansar, SH
11/10/2023
23.10.2023
Dikabulkan
15-11-2023
29 Hari (5)
30-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-15 11:40:44
Putusan berhasil dibuat
2023-11-21 11:03:31
45 483/Pdt.G/2023/PA.Una (7309)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
16/10/2023
26.10.2023
Dikabulkan
Verstek
14-11-2023
30 Hari (5)
04-12-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-14 14:13:26
Putusan berhasil dibuat
2023-11-21 10:51:04
46 231/Pdt.P/2023/PA.Una (7327)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
25/10/2023
13.11.2023
Dikabulkan
13-11-2023
20 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-13 09:40:37
Putusan berhasil dibuat
2023-11-21 10:46:57
47 234/Pdt.P/2023/PA.Una (7340)
Dispensasi Kawin
Nurul Aini, S.HI
Cherman Rahman,SH
06/11/2023
13.11.2023
Dikabulkan
13-11-2023
8 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-13 09:41:30
Putusan berhasil dibuat
2023-11-21 10:46:53
48 491/Pdt.G/2023/PA.Una (7317)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
23/10/2023
01.11.2023
Dikabulkan
Verstek
13-11-2023
22 Hari (5)
04-12-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-13 10:40:41
Putusan berhasil dibuat
2023-11-21 10:51:18
49 459/Pdt.G/2023/PA.Una (7283)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
03/10/2023
10.10.2023
Dikabulkan
13-11-2023
29 Hari (5)
28-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-13 13:25:03
Putusan berhasil dibuat
2023-11-21 10:51:14
50 499/Pdt.G/2023/PA.Una (7325)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
25/10/2023
06.11.2023
Dikabulkan
Verstek
13-11-2023
20 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-13 13:26:17
Putusan berhasil dibuat
2023-11-21 10:51:11
51 501/Pdt.G/2023/PA.Una (7328)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
25/10/2023
02.11.2023
Dikabulkan
Verstek
13-11-2023
20 Hari (5)
30-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-13 14:37:09
Putusan berhasil dibuat
2023-11-21 10:51:07
52 492/Pdt.G/2023/PA.Una (7318)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
23/10/2023
01.11.2023
Dikabulkan
Verstek
09-11-2023
18 Hari (5)
05-12-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-09 09:24:40
Putusan berhasil dibuat
2023-11-09 14:35:19
53 233/Pdt.P/2023/PA.Una (7338)
Dispensasi Kawin
Nurul Aini, S.HI
Cherman Rahman,SH
02/11/2023
09.11.2023
Dikabulkan
09-11-2023
8 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-09 11:20:27
Putusan berhasil dibuat
2023-11-09 14:35:18
54 500/Pdt.G/2023/PA.Una (7326)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
25/10/2023
01.11.2023
Dikabulkan
Verstek
09-11-2023
16 Hari (5)
29-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-09 11:35:49
Putusan berhasil dibuat
2023-11-09 14:35:16
55 488/Pdt.G/2023/PA.Una (7314)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
23/10/2023
01.11.2023
Dikabulkan
Verstek
08-11-2023
17 Hari (5)
23-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-08 11:20:05
Putusan berhasil dibuat
2023-11-09 14:35:23
56 494/Pdt.G/2023/PA.Una (7320)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia
Abdul Rahman, S.Ag.
24/10/2023
08.11.2023
Dikabulkan
08-11-2023
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-08 13:52:59
Putusan berhasil dibuat
2023-11-09 14:35:21
57 305/Pdt.G/2023/PA.Una (7074)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
06/07/2023
07.11.2023
Dikabulkan
Verstek
07-11-2023
125 Hari
Gaib
30-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-07 09:38:38
Putusan berhasil dibuat
2023-11-07 15:38:19
58 456/Pdt.G/2023/PA.Una (7279)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
02/10/2023
11.10.2023
Dikabulkan
07-11-2023
24 Hari (5)
22-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-07 13:19:13
Putusan berhasil dibuat
2023-11-07 15:38:15
59 497/Pdt.G/2023/PA.Una (7323)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
24/10/2023
31.10.2023
Dikabulkan
Verstek
07-11-2023
15 Hari (5)
23-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-07 13:39:34
Putusan berhasil dibuat
2023-11-07 15:38:11
60 477/Pdt.G/2023/PA.Una (7303)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
11/10/2023
23.10.2023
Dikabulkan
Verstek
07-11-2023
28 Hari (5)
24-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-07 14:16:00
Putusan berhasil dibuat
2023-11-07 15:38:06
61 454/Pdt.G/2023/PA.Una (7277)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
02/10/2023
09.10.2023
Ditolak
06-11-2023
29 Hari (5)
21-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-06 14:41:04
Putusan berhasil dibuat
2023-11-07 07:11:23
62 481/Pdt.G/2023/PA.Una (7307)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
16/10/2023
25.10.2023
Ditolak
Verstek
06-11-2023
22 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-06 16:08:40
Putusan berhasil dibuat
2023-11-07 07:11:20
63 487/Pdt.G/2023/PA.Una (7313)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
17/10/2023
26.10.2023
Ditolak
Verstek
06-11-2023
21 Hari (5)
22-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-06 16:50:46
Putusan berhasil dibuat
2023-11-07 07:11:17
64 452/Pdt.G/2023/PA.Una (7275)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
02/10/2023
11.10.2023
Dicabut
02-11-2023
19 Hari (5)
02-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-02 10:30:31
Putusan berhasil dibuat
2023-11-02 15:02:21
65 495/Pdt.G/2023/PA.Una (7321)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
24/10/2023
02.11.2023
Dicabut
02-11-2023
10 Hari (5)
02-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-02 10:33:40
Putusan berhasil dibuat
2023-11-02 15:02:19
66 229/Pdt.P/2023/PA.Una (7290)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
05/10/2023
23.10.2023
Dikabulkan
02-11-2023
29 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-02 10:50:31
Putusan berhasil dibuat
2023-11-02 15:02:18
67 482/Pdt.G/2023/PA.Una (7308)
Cerai Talak
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
16/10/2023
25.10.2023
Dikabulkan
Verstek
02-11-2023
18 Hari (5)
27-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-02 12:01:04
Putusan berhasil dibuat
2023-11-02 15:02:16
68 468/Pdt.G/2023/PA.Una (7293)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Ansar, SH
09/10/2023
17.10.2023
Dikabulkan
Verstek
02-11-2023
25 Hari (5)
23-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-02 13:47:30
Putusan berhasil dibuat
2023-11-02 15:02:14
69 473/Pdt.G/2023/PA.Una (7298)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
10/10/2023
17.10.2023
Ditolak
02-11-2023
24 Hari (5)
22-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-02 13:56:35
Putusan berhasil dibuat
2023-11-02 15:02:12
70 484/Pdt.G/2023/PA.Una (7310)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
16/10/2023
24.10.2023
Dikabulkan
Verstek
02-11-2023
18 Hari (5)
21-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-02 14:14:03
Putusan berhasil dibuat
2023-11-02 15:02:10
71 486/Pdt.G/2023/PA.Una (7312)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia
Ansar, SH
17/10/2023
25.10.2023
Dikabulkan
Verstek
01-11-2023
16 Hari (5)
17-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-01 10:36:36
Putusan berhasil dibuat
2023-11-01 15:59:43
72 464/Pdt.G/2023/PA.Una (7288)
Cerai Talak
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
04/10/2023
12.10.2023
Dikabulkan
Verstek
01-11-2023
29 Hari (5)
21-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-01 11:13:52
Putusan berhasil dibuat
2023-11-01 15:59:41
73 476/Pdt.G/2023/PA.Una (7302)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
11/10/2023
23.10.2023
Dikabulkan
Verstek
01-11-2023
22 Hari (5)
17-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-01 13:18:20
Putusan berhasil dibuat
2023-11-01 15:59:40
74 485/Pdt.G/2023/PA.Una (7311)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia
Ansar, SH
16/10/2023
24.10.2023
Dikabulkan
Verstek
01-11-2023
17 Hari (5)
20-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-01 14:03:05
Putusan berhasil dibuat
2023-11-01 15:59:38
75 460/Pdt.G/2023/PA.Una (7284)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
03/10/2023
11.10.2023
Dikabulkan
Verstek
01-11-2023
30 Hari (5)
30-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-01 14:38:22
Putusan berhasil dibuat
2023-11-01 15:59:36
76 463/Pdt.G/2023/PA.Una (7287)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
04/10/2023
12.10.2023
Dikabulkan
01-11-2023
17 Hari (5)
21-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-11-01 15:11:30
Putusan berhasil dibuat
2023-11-01 15:59:33
77 471/Pdt.G/2023/PA.Una (7296)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
10/10/2023
18.10.2023
Dikabulkan
Verstek
30-10-2023
21 Hari (5)
21-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-30 10:43:03
Putusan berhasil dibuat
2023-10-30 15:55:42
78 467/Pdt.G/2023/PA.Una (7292)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
09/10/2023
18.10.2023
Dicabut
30-10-2023
22 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-30 10:52:10
Putusan berhasil dibuat
2023-10-30 16:03:38
79 465/Pdt.G/2023/PA.Una (7289)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia
Ansar, SH
04/10/2023
11.10.2023
Dikabulkan
Verstek
30-10-2023
27 Hari (5)
22-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-30 11:11:55
Putusan berhasil dibuat
2023-10-30 15:55:34
80 469/Pdt.G/2023/PA.Una (7294)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
09/10/2023
17.10.2023
Dikabulkan
Verstek
26-10-2023
18 Hari (5)
23-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-26 11:09:04
Putusan berhasil dibuat
2023-10-26 16:14:48
81 230/Pdt.P/2023/PA.Una (7299)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
10/10/2023
25.10.2023
Dikabulkan
25-10-2023
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-25 10:22:47
Putusan berhasil dibuat
2023-10-25 15:34:15
82 445/Pdt.G/2023/PA.Una (7267)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Ansar, SH
25/09/2023
03.10.2023
Ditolak
25-10-2023
23 Hari (5)
15-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-25 10:34:11
Putusan berhasil dibuat
2023-10-25 15:34:14
83 457/Pdt.G/2023/PA.Una (7280)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
02/10/2023
09.10.2023
Dikabulkan
Verstek
25-10-2023
24 Hari (5)
10-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-25 12:55:34
Putusan berhasil dibuat
2023-10-25 15:34:12
84 470/Pdt.G/2023/PA.Una (7295)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
09/10/2023
17.10.2023
Dikabulkan
Verstek
25-10-2023
17 Hari (5)
14-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-25 14:41:40
Putusan berhasil dibuat
2023-10-25 15:34:09
85 466/Pdt.G/2023/PA.Una (7291)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
09/10/2023
16.10.2023
Dikabulkan
Verstek
24-10-2023
16 Hari (5)
13-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-24 09:20:41
Putusan berhasil dibuat
2023-10-24 15:56:24
86 462/Pdt.G/2023/PA.Una (7286)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
03/10/2023
11.10.2023
Dikabulkan
Verstek
24-10-2023
22 Hari (5)
13-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-24 11:03:15
Putusan berhasil dibuat
2023-10-24 15:56:20
87 397/Pdt.G/2023/PA.Una (7210)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
04/09/2023
11.09.2023
Dikabulkan
23-10-2023
41 Hari (3)
07-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-23 12:59:15
Putusan berhasil dibuat
2023-10-23 15:53:36
88 461/Pdt.G/2023/PA.Una (7285)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
03/10/2023
11.10.2023
Dikabulkan
Verstek
23-10-2023
21 Hari (5)
13-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-23 13:07:31
Putusan berhasil dibuat
2023-10-23 15:53:32
89 446/Pdt.G/2023/PA.Una (7268)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
25/09/2023
03.10.2023
Dikabulkan
Verstek
23-10-2023
29 Hari (5)
10-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-23 14:21:41
Putusan berhasil dibuat
2023-10-23 15:53:28
90 443/Pdt.G/2023/PA.Una (7262)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
20/09/2023
27.09.2023
Dikabulkan
23-10-2023
26 Hari (5)
14-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-23 14:23:28
Putusan berhasil dibuat
2023-10-23 15:53:24
91 437/Pdt.G/2023/PA.Una (7254)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
14/09/2023
21.09.2023
Dikabulkan
17-10-2023
27 Hari (5)
03-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-17 10:43:28
Putusan berhasil dibuat
2023-10-17 16:16:56
92 453/Pdt.G/2023/PA.Una (7276)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Cherman Rahman,SH
02/10/2023
09.10.2023
Dikabulkan
Verstek
17-10-2023
16 Hari (5)
03-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-17 11:05:36
Putusan berhasil dibuat
2023-10-17 16:16:47
93 426/Pdt.G/2023/PA.Una (7243)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
12/09/2023
20.09.2023
Dikabulkan
17-10-2023
24 Hari (5)
01-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-17 11:16:34
Putusan berhasil dibuat
2023-10-17 16:31:42
94 444/Pdt.G/2023/PA.Una (7265)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
21/09/2023
02.10.2023
Dikabulkan
16-10-2023
19 Hari (5)
31-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-16 08:47:59
Putusan berhasil dibuat
2023-10-16 15:59:37
95 458/Pdt.G/2023/PA.Una (7281)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
02/10/2023
09.10.2023
Dikabulkan
Verstek
16-10-2023
15 Hari (5)
03-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-16 11:17:23
Putusan berhasil dibuat
2023-10-16 15:59:27
96 418/Pdt.G/2023/PA.Una (7235)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
11/09/2023
18.09.2023
Ditolak
16-10-2023
22 Hari (5)
31-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-16 12:44:22
Putusan berhasil dibuat
2023-10-16 15:59:20
97 406/Pdt.G/2023/PA.Una (7220)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
04/09/2023
13.09.2023
Ditolak
16-10-2023
35 Hari (3)
31-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-16 12:54:30
Putusan berhasil dibuat
2023-10-16 15:59:13
98 449/Pdt.G/2023/PA.Una (7271)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
25/09/2023
04.10.2023
Dikabulkan
Verstek
16-10-2023
22 Hari (5)
06-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-16 15:02:18
Putusan berhasil dibuat
2023-10-16 15:59:03
99 455/Pdt.G/2023/PA.Una (7278)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
02/10/2023
09.10.2023
Ditolak
Verstek
16-10-2023
15 Hari (5)
31-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-16 15:29:04
Putusan berhasil dibuat
2023-10-16 15:58:54
100 447/Pdt.G/2023/PA.Una (7269)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
25/09/2023
04.10.2023
Dikabulkan
Verstek
12-10-2023
18 Hari (5)
02-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-12 10:28:34
Putusan berhasil dibuat
2023-10-12 14:15:51
101 439/Pdt.G/2023/PA.Una (7257)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
18/09/2023
25.09.2023
Dikabulkan
Verstek
11-10-2023
24 Hari (5)
30-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-11 10:10:17
Putusan berhasil dibuat
2023-10-11 15:27:24
102 411/Pdt.G/2023/PA.Una (7226)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
05/09/2023
13.09.2023
Dikabulkan
11-10-2023
30 Hari (5)
26-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-11 10:52:37
Putusan berhasil dibuat
2023-10-11 15:26:55
103 448/Pdt.G/2023/PA.Una (7270)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
25/09/2023
04.10.2023
Dikabulkan
Verstek
11-10-2023
17 Hari (5)
23-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-11 13:08:23
Putusan berhasil dibuat
2023-10-11 15:26:30
104 413/Pdt.G/2023/PA.Una (7229)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/09/2023
14.09.2023
Dikabulkan
Verstek
11-10-2023
36 Hari (3)
30-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-11 14:39:27
Putusan berhasil dibuat
2023-10-11 15:26:15
105 412/Pdt.G/2023/PA.Una (7228)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
06/09/2023
14.09.2023
Dikabulkan
11-10-2023
29 Hari (5)
27-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-11 14:57:41
Putusan berhasil dibuat
2023-10-11 15:25:48
106 450/Pdt.G/2023/PA.Una (7272)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
25/09/2023
04.10.2023
Dikabulkan
Verstek
11-10-2023
17 Hari (5)
27-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-11 15:26:20
Putusan berhasil dibuat
2023-10-11 15:59:43
107 396/Pdt.G/2023/PA.Una (7209)
Harta Bersama
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
31/08/2023
12.09.2023
Dicabut
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
10-10-2023
13 Hari (7)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-10 09:14:31
Putusan berhasil dibuat
2023-10-10 15:27:27
108 227/Pdt.P/2023/PA.Una (7274)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
25/09/2023
10.10.2023
Dikabulkan
10-10-2023
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-10 09:47:42
Putusan berhasil dibuat
2023-10-10 15:27:19
109 226/Pdt.P/2023/PA.Una (7266)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
25/09/2023
10.10.2023
Dikabulkan
10-10-2023
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-10 10:17:43
Putusan berhasil dibuat
2023-10-10 15:41:29
110 451/Pdt.G/2023/PA.Una (7273)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
25/09/2023
10.10.2023
Dicabut
10-10-2023
16 Hari (5)
10-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-10 14:07:29
Putusan berhasil dibuat
2023-10-10 15:26:37
111 228/Pdt.P/2023/PA.Una (7282)
Dispensasi Kawin
Nurul Aini, S.HI
Nadra, S.Ag
02/10/2023
09.10.2023
Dikabulkan
09-10-2023
8 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-09 11:23:19
Putusan berhasil dibuat
2023-10-09 15:28:27
112 395/Pdt.G/2023/PA.Una (7208)
Harta Bersama
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
29/08/2023
11.09.2023
Dicabut
Abdul Salam, S.HI
09-10-2023
14 Hari (7)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-09 14:39:19
Putusan berhasil dibuat
2023-10-09 15:28:13
113 440/Pdt.G/2023/PA.Una (7258)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
18/09/2023
26.09.2023
Dikabulkan
Verstek
05-10-2023
18 Hari (5)
25-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-05 11:07:02
Putusan berhasil dibuat
2023-10-05 15:55:05
114 425/Pdt.G/2023/PA.Una (7242)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
12/09/2023
27.09.2023
Dicabut
05-10-2023
24 Hari (5)
05-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-05 12:41:59
Putusan berhasil dibuat
2023-10-05 15:54:56
115 410/Pdt.G/2023/PA.Una (7225)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
05/09/2023
13.09.2023
Dicabut
05-10-2023
9 Hari (5)
05-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-05 13:45:17
Putusan berhasil dibuat
2023-10-05 15:54:50
116 223/Pdt.P/2023/PA.Una (7260)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
18/09/2023
05.10.2023
Dikabulkan
05-10-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-05 14:18:18
Putusan berhasil dibuat
2023-10-05 15:54:39
117 424/Pdt.G/2023/PA.Una (7241)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
12/09/2023
20.09.2023
Dikabulkan
Verstek
05-10-2023
24 Hari (5)
24-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-05 14:36:44
Putusan berhasil dibuat
2023-10-05 15:54:25
118 442/Pdt.G/2023/PA.Una (7261)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
19/09/2023
25.09.2023
Dikabulkan
Verstek
04-10-2023
16 Hari (5)
23-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-04 08:43:33
Putusan berhasil dibuat
2023-10-04 16:28:21
119 438/Pdt.G/2023/PA.Una (7256)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
18/09/2023
25.09.2023
Dikabulkan
Verstek
04-10-2023
17 Hari (5)
25-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-04 13:40:43
Putusan berhasil dibuat
2023-10-04 16:27:52
120 432/Pdt.G/2023/PA.Una (7249)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
13/09/2023
21.09.2023
Dikabulkan
Verstek
04-10-2023
22 Hari (5)
24-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-04 15:30:54
Putusan berhasil dibuat
2023-10-04 16:27:23
121 441/Pdt.G/2023/PA.Una (7259)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
18/09/2023
25.09.2023
Dikabulkan
Verstek
03-10-2023
16 Hari (5)
23-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-03 10:39:36
Putusan berhasil dibuat
2023-10-03 12:58:02
122 419/Pdt.G/2023/PA.Una (7236)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
11/09/2023
19.09.2023
Dikabulkan
Verstek
03-10-2023
23 Hari (5)
07-11-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-03 11:03:07
Putusan berhasil dibuat
2023-10-03 12:57:39
123 431/Pdt.G/2023/PA.Una (7248)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
13/09/2023
21.09.2023
Dikabulkan
Verstek
03-10-2023
21 Hari (5)
23-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-03 12:40:24
Putusan berhasil dibuat
2023-10-03 12:57:12
124 435/Pdt.G/2023/PA.Una (7252)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
13/09/2023
21.09.2023
Dikabulkan
Verstek
03-10-2023
21 Hari (5)
23-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-03 13:34:08
Putusan berhasil dibuat
2023-10-03 13:46:36
125 225/Pdt.P/2023/PA.Una (7264)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
21/09/2023
03.10.2023
Dicabut
03-10-2023
13 Hari (5)
18-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-03 13:53:09
Putusan berhasil dibuat
2023-10-03 15:43:51
126 218/Pdt.P/2023/PA.Una (7212)
Lain-Lain
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
04/09/2023
12.09.2023
Dikabulkan
03-10-2023
30 Hari (5)
18-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-03 14:21:10
Putusan berhasil dibuat
2023-10-03 15:43:29
127 433/Pdt.G/2023/PA.Una (7250)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
13/09/2023
21.09.2023
Dikabulkan
Verstek
03-10-2023
21 Hari (5)
25-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-03 14:33:53
Putusan berhasil dibuat
2023-10-03 15:43:13
128 422/Pdt.G/2023/PA.Una (7239)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
12/09/2023
19.09.2023
Dikabulkan
Verstek
03-10-2023
22 Hari (5)
23-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-03 14:56:34
Putusan berhasil dibuat
2023-10-03 15:54:06
129 434/Pdt.G/2023/PA.Una (7251)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
13/09/2023
21.09.2023
Dikabulkan
Verstek
02-10-2023
20 Hari (5)
23-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-02 12:00:21
Putusan berhasil dibuat
2023-10-02 14:05:29
130 436/Pdt.G/2023/PA.Una (7253)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
14/09/2023
21.09.2023
Dikabulkan
Verstek
02-10-2023
19 Hari (5)
19-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-02 10:08:35
Putusan berhasil dibuat
2023-10-02 10:17:15
131 429/Pdt.G/2023/PA.Una (7246)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
13/09/2023
21.09.2023
Dikabulkan
Verstek
02-10-2023
20 Hari (5)
18-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-02 11:36:45
Putusan berhasil dibuat
2023-10-02 11:42:54
132 428/Pdt.G/2023/PA.Una (7245)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
13/09/2023
21.09.2023
Ditolak
02-10-2023
20 Hari (5)
19-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-10-02 14:50:57
Putusan berhasil dibuat
2023-10-02 15:52:12
133 224/Pdt.P/2023/PA.Una (7263)
Dispensasi Kawin
Nurul Aini, S.HI
Nadra, S.Ag
20/09/2023
29.09.2023
Dicabut
29-09-2023
10 Hari (5)
16-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-29 09:04:59
Putusan berhasil dibuat
2023-09-29 09:06:02
134 417/Pdt.G/2023/PA.Una (7234)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia
Ansar, SH
11/09/2023
19.09.2023
Dikabulkan
Verstek
27-09-2023
17 Hari (5)
23-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-27 11:15:12
Putusan berhasil dibuat
2023-09-27 13:20:20
135 415/Pdt.G/2023/PA.Una (7232)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia
Ansar, SH
07/09/2023
18.09.2023
Dikabulkan
Verstek
27-09-2023
21 Hari (5)
23-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-27 09:31:51
Putusan berhasil dibuat
2023-09-27 11:35:43
136 421/Pdt.G/2023/PA.Una (7238)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia
Ansar, SH
11/09/2023
19.09.2023
Dikabulkan
Verstek
27-09-2023
17 Hari (5)
23-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-27 10:04:11
Putusan berhasil dibuat
2023-09-27 11:09:00
137 401/Pdt.G/2023/PA.Una (7215)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia
Ansar, SH
04/09/2023
12.09.2023
Dikabulkan
Verstek
27-09-2023
24 Hari (5)
16-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-27 15:30:48
Putusan berhasil dibuat
2023-09-27 17:34:12
138 399/Pdt.G/2023/PA.Una (7213)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
04/09/2023
12.09.2023
Dikabulkan
Verstek
27-09-2023
24 Hari (5)
23-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-27 10:12:54
Putusan berhasil dibuat
2023-09-27 12:19:28
139 430/Pdt.G/2023/PA.Una (7247)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia
Ansar, SH
13/09/2023
20.09.2023
Dikabulkan
Verstek
27-09-2023
15 Hari (5)
27-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-27 14:34:05
Putusan berhasil dibuat
2023-09-27 16:38:31
140 416/Pdt.G/2023/PA.Una (7233)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
11/09/2023
19.09.2023
Dikabulkan
Verstek
27-09-2023
17 Hari (5)
23-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-27 08:00:57
Putusan berhasil dibuat
2023-09-27 09:08:41
141 427/Pdt.G/2023/PA.Una (7244)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
12/09/2023
20.09.2023
Dikabulkan
Verstek
27-09-2023
16 Hari (5)
23-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-27 08:48:29
Putusan berhasil dibuat
2023-09-27 08:54:45
142 423/Pdt.G/2023/PA.Una (7240)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
12/09/2023
19.09.2023
Dikabulkan
Verstek
26-09-2023
15 Hari (5)
27-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-26 15:00:02
Putusan berhasil dibuat
2023-09-26 16:03:46
143 221/Pdt.P/2023/PA.Una (7231)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
07/09/2023
14.09.2023
Dikabulkan
25-09-2023
19 Hari (5)
10-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-25 08:25:36
Putusan berhasil dibuat
2023-09-25 08:33:47
144 420/Pdt.G/2023/PA.Una (7237)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
11/09/2023
18.09.2023
Dicabut
25-09-2023
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-25 08:11:06
Putusan berhasil dibuat
2023-09-25 09:20:41
145 222/Pdt.P/2023/PA.Una (7255)
Dispensasi Kawin
Nurul Aini, S.HI
Ansar, SH
18/09/2023
25.09.2023
Dikabulkan
25-09-2023
8 Hari (5)
10-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-25 13:34:41
Putusan berhasil dibuat
2023-09-25 13:38:41
146 219/Pdt.P/2023/PA.Una (7222)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
05/09/2023
21.09.2023
Dikabulkan
21-09-2023
17 Hari (5)
06-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-21 15:42:18
Putusan berhasil dibuat
2023-09-21 15:47:15
147 404/Pdt.G/2023/PA.Una (7218)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
04/09/2023
13.09.2023
Dikabulkan
Verstek
21-09-2023
18 Hari (5)
09-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-21 13:23:52
Putusan berhasil dibuat
2023-09-21 13:30:51
148 409/Pdt.G/2023/PA.Una (7224)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
05/09/2023
13.09.2023
Dikabulkan
Verstek
21-09-2023
17 Hari (5)
11-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-21 09:35:01
Putusan berhasil dibuat
2023-09-21 11:39:35
149 220/Pdt.P/2023/PA.Una (7227)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
05/09/2023
21.09.2023
Dicabut
21-09-2023
17 Hari (5)
06-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-21 15:14:45
Putusan berhasil dibuat
2023-09-21 15:18:02
150 408/Pdt.G/2023/PA.Una (7223)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
05/09/2023
13.09.2023
Dikabulkan
Verstek
21-09-2023
17 Hari (5)
09-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-21 14:40:27
Putusan berhasil dibuat
2023-09-21 15:47:47
151 414/Pdt.G/2023/PA.Una (7230)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
07/09/2023
14.09.2023
Dikabulkan
Verstek
21-09-2023
15 Hari (5)
09-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-21 13:18:13
Putusan berhasil dibuat
2023-09-21 14:20:13
152 407/Pdt.G/2023/PA.Una (7221)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
04/09/2023
12.09.2023
Dikabulkan
Verstek
20-09-2023
17 Hari (5)
09-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-20 10:26:46
Putusan berhasil dibuat
2023-09-20 12:30:16
153 403/Pdt.G/2023/PA.Una (7217)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
04/09/2023
12.09.2023
Dikabulkan
Verstek
19-09-2023
16 Hari (5)
05-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-19 12:13:53
Putusan berhasil dibuat
2023-09-19 14:14:29
154 400/Pdt.G/2023/PA.Una (7214)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
04/09/2023
12.09.2023
Dikabulkan
Verstek
19-09-2023
16 Hari (5)
05-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-19 11:30:25
Putusan berhasil dibuat
2023-09-19 13:31:18
155 394/Pdt.G/2023/PA.Una (7207)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
25/08/2023
04.09.2023
Dicabut
19-09-2023
26 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-19 14:06:45
Putusan berhasil dibuat
2023-09-19 14:07:15
156 402/Pdt.G/2023/PA.Una (7216)
Cerai Talak
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
04/09/2023
12.09.2023
Dikabulkan
Verstek
19-09-2023
16 Hari (5)
05-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-19 09:46:59
Putusan berhasil dibuat
2023-09-19 10:47:27
157 398/Pdt.G/2023/PA.Una (7211)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
04/09/2023
12.09.2023
Dikabulkan
Verstek
19-09-2023
16 Hari (5)
05-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-19 12:02:23
Putusan berhasil dibuat
2023-09-19 12:08:07
158 385/Pdt.G/2023/PA.Una (7197)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
22/08/2023
30.08.2023
Dicabut
18-09-2023
21 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-18 12:33:43
Putusan berhasil dibuat
2023-09-18 13:37:05
159 392/Pdt.G/2023/PA.Una (7204)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
23/08/2023
30.08.2023
Dicabut
18-09-2023
27 Hari (5)
04-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-18 15:26:14
Putusan berhasil dibuat
2023-09-18 17:35:15
160 389/Pdt.G/2023/PA.Una (7201)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
23/08/2023
30.08.2023
Ditolak
Verstek
18-09-2023
27 Hari (5)
04-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-18 09:45:32
Putusan berhasil dibuat
2023-09-18 10:49:29
161 351/Pdt.G/2023/PA.Una (7160)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
07/08/2023
14.08.2023
Dikabulkan
13-09-2023
29 Hari (5)
29-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-13 11:00:04
Putusan berhasil dibuat
2023-09-13 13:02:50
162 393/Pdt.G/2023/PA.Una (7206)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
24/08/2023
31.08.2023
Dikabulkan
Verstek
12-09-2023
20 Hari (5)
29-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-12 10:02:44
Putusan berhasil dibuat
2023-09-12 10:06:49
163 199/Pdt.G/2023/PA.Una (6932)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
08/05/2023
12.09.2023
Dicabut
12-09-2023
128 Hari
Gaib
Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-12 13:39:49
Putusan berhasil dibuat
2023-09-12 14:42:22
164 405/Pdt.G/2023/PA.Una (7219)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
04/09/2023
12.09.2023
Dicabut
12-09-2023
9 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-12 14:14:08
Putusan berhasil dibuat
2023-09-12 16:21:27
165 390/Pdt.G/2023/PA.Una (7202)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
23/08/2023
31.08.2023
Dikabulkan
Verstek
12-09-2023
21 Hari (5)
29-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-12 15:15:35
Putusan berhasil dibuat
2023-09-12 17:24:29
166 387/Pdt.G/2023/PA.Una (7199)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
22/08/2023
31.08.2023
Dikabulkan
Verstek
12-09-2023
22 Hari (5)
29-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-12 11:43:26
Putusan berhasil dibuat
2023-09-12 13:46:41
167 388/Pdt.G/2023/PA.Una (7200)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
22/08/2023
30.08.2023
Dikabulkan
Verstek
11-09-2023
21 Hari (5)
29-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-11 11:08:46
Putusan berhasil dibuat
2023-09-11 12:15:20
168 383/Pdt.G/2023/PA.Una (7195)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
21/08/2023
29.08.2023
Dikabulkan
Verstek
11-09-2023
22 Hari (5)
09-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-11 15:43:49
Putusan berhasil dibuat
2023-09-11 16:49:37
169 386/Pdt.G/2023/PA.Una (7198)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
22/08/2023
30.08.2023
Dikabulkan
Verstek
11-09-2023
21 Hari (5)
27-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-11 11:02:10
Putusan berhasil dibuat
2023-09-11 12:09:19
170 382/Pdt.G/2023/PA.Una (7194)
Cerai Talak
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
21/08/2023
30.08.2023
Dikabulkan
Verstek
11-09-2023
22 Hari (5)
17-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-11 11:31:35
Putusan berhasil dibuat
2023-09-11 11:34:06
171 391/Pdt.G/2023/PA.Una (7203)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
23/08/2023
31.08.2023
Dikabulkan
Verstek
11-09-2023
20 Hari (5)
03-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-11 09:48:10
Putusan berhasil dibuat
2023-09-11 10:51:42
172 376/Pdt.G/2023/PA.Una (7187)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15/08/2023
24.08.2023
Dikabulkan
Verstek
11-09-2023
28 Hari (5)
02-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-11 13:07:45
Putusan berhasil dibuat
2023-09-11 14:14:23
173 216/Pdt.P/2023/PA.Una (7192)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
21/08/2023
05.09.2023
Dikabulkan
05-09-2023
16 Hari (5)
20-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-05 11:13:10
Putusan berhasil dibuat
2023-09-05 13:16:25
174 371/Pdt.G/2023/PA.Una (7182)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
14/08/2023
22.08.2023
Dikabulkan
Verstek
05-09-2023
23 Hari (5)
29-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-05 14:20:16
Putusan berhasil dibuat
2023-09-05 15:26:39
175 366/Pdt.G/2023/PA.Una (7177)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
10/08/2023
21.08.2023
Dikabulkan
Verstek
05-09-2023
27 Hari (5)
02-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-05 15:32:46
Putusan berhasil dibuat
2023-09-05 17:36:45
176 353/Pdt.G/2023/PA.Una (7162)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
07/08/2023
14.08.2023
Dikabulkan
05-09-2023
22 Hari (5)
27-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-05 10:44:29
Putusan berhasil dibuat
2023-09-05 10:49:43
177 381/Pdt.G/2023/PA.Una (7193)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
21/08/2023
28.08.2023
Dikabulkan
Verstek
04-09-2023
15 Hari (5)
21-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-04 11:03:14
Putusan berhasil dibuat
2023-09-04 13:05:38
178 360/Pdt.G/2023/PA.Una (7171)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
08/08/2023
16.08.2023
Dicabut
04-09-2023
17 Hari (5)
19-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-04 09:22:06
Putusan berhasil dibuat
2023-09-04 11:23:27
179 359/Pdt.G/2023/PA.Una (7170)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
08/08/2023
15.08.2023
Dikabulkan
Verstek
04-09-2023
28 Hari (5)
22-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-04 15:11:50
Putusan berhasil dibuat
2023-09-04 15:14:22
180 357/Pdt.G/2023/PA.Una (7168)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
08/08/2023
15.08.2023
Dikabulkan
04-09-2023
19 Hari (5)
20-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-04 12:37:34
Putusan berhasil dibuat
2023-09-04 13:42:08
181 367/Pdt.G/2023/PA.Una (7178)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
11/08/2023
21.08.2023
Dikabulkan
Verstek
04-09-2023
25 Hari (5)
21-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-04 13:39:16
Putusan berhasil dibuat
2023-09-04 14:47:49
182 380/Pdt.G/2023/PA.Una (7191)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Nadra, S.Ag
18/08/2023
28.08.2023
Dikabulkan
Verstek
04-09-2023
18 Hari (5)
21-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-04 12:42:09
Putusan berhasil dibuat
2023-09-04 13:45:26
183 217/Pdt.P/2023/PA.Una (7205)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
24/08/2023
31.08.2023
Dicabut
31-08-2023
8 Hari (5)
15-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-31 10:38:35
Putusan berhasil dibuat
2023-08-31 10:44:06
184 372/Pdt.G/2023/PA.Una (7183)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
14/08/2023
22.08.2023
Dikabulkan
Verstek
30-08-2023
17 Hari (5)
15-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-30 15:11:21
Putusan berhasil dibuat
2023-08-30 15:17:00
185 384/Pdt.G/2023/PA.Una (7196)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
21/08/2023
30.08.2023
Dicabut
30-08-2023
10 Hari (5)
30-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-30 12:09:03
Putusan berhasil dibuat
2023-08-30 12:15:44
186 377/Pdt.G/2023/PA.Una (7188)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
15/08/2023
23.08.2023
Dikabulkan
Verstek
30-08-2023
16 Hari (5)
20-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-30 13:12:08
Putusan berhasil dibuat
2023-08-30 13:18:59
187 378/Pdt.G/2023/PA.Una (7189)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
15/08/2023
23.08.2023
Dikabulkan
Verstek
30-08-2023
16 Hari (5)
19-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-30 08:39:00
Putusan berhasil dibuat
2023-08-30 08:41:37
188 365/Pdt.G/2023/PA.Una (7176)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
10/08/2023
21.08.2023
Dikabulkan
Verstek
30-08-2023
21 Hari (5)
29-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-30 15:06:50
Putusan berhasil dibuat
2023-08-30 17:15:19
189 375/Pdt.G/2023/PA.Una (7186)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
14/08/2023
23.08.2023
Dikabulkan
Verstek
30-08-2023
17 Hari (5)
15-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-30 08:48:24
Putusan berhasil dibuat
2023-08-30 09:57:28
190 368/Pdt.G/2023/PA.Una (7179)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
11/08/2023
21.08.2023
Tidak Dapat Diterima
30-08-2023
11 Hari (5)
30-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-30 10:05:32
Putusan berhasil dibuat
2023-08-30 11:12:41
191 354/Pdt.G/2023/PA.Una (7163)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
07/08/2023
14.08.2023
Dikabulkan
Verstek
29-08-2023
23 Hari (5)
18-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-29 13:22:35
Putusan berhasil dibuat
2023-08-29 15:31:13
192 342/Pdt.G/2023/PA.Una (7148)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
25/07/2023
02.08.2023
Dikabulkan
29-08-2023
24 Hari (5)
15-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-29 09:18:31
Putusan berhasil dibuat
2023-08-29 09:27:52
193 369/Pdt.G/2023/PA.Una (7180)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
14/08/2023
22.08.2023
Dikabulkan
Verstek
29-08-2023
16 Hari (5)
18-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-29 11:31:46
Putusan berhasil dibuat
2023-08-29 12:35:27
194 374/Pdt.G/2023/PA.Una (7185)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
14/08/2023
22.08.2023
Dikabulkan
Verstek
29-08-2023
16 Hari (5)
20-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-29 13:47:44
Putusan berhasil dibuat
2023-08-29 15:48:27
195 349/Pdt.G/2023/PA.Una (7158)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
07/08/2023
15.08.2023
Dikabulkan
Verstek
29-08-2023
23 Hari (5)
20-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-29 08:01:11
Putusan berhasil dibuat
2023-08-29 09:02:20
196 370/Pdt.G/2023/PA.Una (7181)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
14/08/2023
22.08.2023
Dikabulkan
Verstek
29-08-2023
16 Hari (5)
15-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-29 10:45:31
Putusan berhasil dibuat
2023-08-29 12:52:44
197 364/Pdt.G/2023/PA.Una (7175)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
10/08/2023
21.08.2023
Dikabulkan
Verstek
28-08-2023
19 Hari (5)
18-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-28 12:11:46
Putusan berhasil dibuat
2023-08-28 12:19:30
198 379/Pdt.G/2023/PA.Una (7190)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
16/08/2023
28.08.2023
Dicabut
28-08-2023
13 Hari (5)
28-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-28 09:25:50
Putusan berhasil dibuat
2023-08-28 10:31:54
199 363/Pdt.G/2023/PA.Una (7174)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
10/08/2023
21.08.2023
Dikabulkan
Verstek
28-08-2023
19 Hari (5)
13-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-28 09:50:19
Putusan berhasil dibuat
2023-08-28 09:55:41
200 345/Pdt.G/2023/PA.Una (7152)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
01/08/2023
09.08.2023
Dicabut
28-08-2023
28 Hari (5)
28-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-28 10:36:30
Putusan berhasil dibuat
2023-08-28 11:40:04
201 373/Pdt.G/2023/PA.Una (7184)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
14/08/2023
21.08.2023
Dikabulkan
Verstek
28-08-2023
15 Hari (5)
14-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-28 15:44:50
Putusan berhasil dibuat
2023-08-28 16:47:55
202 358/Pdt.G/2023/PA.Una (7169)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
08/08/2023
16.08.2023
Dikabulkan
Verstek
24-08-2023
17 Hari (5)
15-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-24 13:15:02
Putusan berhasil dibuat
2023-08-24 14:19:55
203 362/Pdt.G/2023/PA.Una (7173)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
09/08/2023
16.08.2023
Dikabulkan
Verstek
24-08-2023
16 Hari (5)
13-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-24 12:21:24
Putusan berhasil dibuat
2023-08-24 13:25:39
204 352/Pdt.G/2023/PA.Una (7161)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
07/08/2023
15.08.2023
Dikabulkan
Verstek
24-08-2023
18 Hari (5)
12-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-24 14:11:16
Putusan berhasil dibuat
2023-08-24 15:18:07
205 347/Pdt.G/2023/PA.Una (7156)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
02/08/2023
14.08.2023
Dikabulkan
Verstek
24-08-2023
23 Hari (5)
20-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-24 13:19:41
Putusan berhasil dibuat
2023-08-24 15:21:03
206 356/Pdt.G/2023/PA.Una (7165)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
07/08/2023
14.08.2023
Dikabulkan
Verstek
23-08-2023
17 Hari (5)
11-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-23 08:50:21
Putusan berhasil dibuat
2023-08-23 08:51:47
207 350/Pdt.G/2023/PA.Una (7159)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
07/08/2023
14.08.2023
Dikabulkan
Verstek
23-08-2023
17 Hari (5)
11-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-23 12:41:14
Putusan berhasil dibuat
2023-08-23 13:49:56
208 355/Pdt.G/2023/PA.Una (7164)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
07/08/2023
14.08.2023
Dikabulkan
Verstek
22-08-2023
16 Hari (5)
13-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-22 08:41:36
Putusan berhasil dibuat
2023-08-22 08:47:08
209 324/Pdt.G/2023/PA.Una (7099)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
17/07/2023
25.07.2023
Dikabulkan
22-08-2023
24 Hari (5)
08-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-22 14:45:53
Putusan berhasil dibuat
2023-08-22 14:52:57
210 211/Pdt.P/2023/PA.Una (7151)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
01/08/2023
21.08.2023
Dikabulkan
21-08-2023
21 Hari (5)
05-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-21 15:13:06
Putusan berhasil dibuat
2023-08-21 17:20:14
211 361/Pdt.G/2023/PA.Una (7172)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
09/08/2023
21.08.2023
Dicabut
21-08-2023
13 Hari (5)
21-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-21 12:26:39
Putusan berhasil dibuat
2023-08-21 13:33:36
212 314/Pdt.G/2023/PA.Una (7084)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
11/07/2023
18.07.2023
Dikabulkan
21-08-2023
30 Hari (5)
11-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-21 10:28:19
Putusan berhasil dibuat
2023-08-21 12:32:53
213 212/Pdt.P/2023/PA.Una (7153)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
01/08/2023
21.08.2023
Ditolak
21-08-2023
21 Hari (5)
05-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-21 14:50:48
Putusan berhasil dibuat
2023-08-21 14:53:35
214 346/Pdt.G/2023/PA.Una (7155)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
02/08/2023
09.08.2023
Dikabulkan
Verstek
16-08-2023
15 Hari (5)
05-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-16 12:45:03
Putusan berhasil dibuat
2023-08-16 12:52:21
215 344/Pdt.G/2023/PA.Una (7150)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia
Nadra, S.Ag
01/08/2023
08.08.2023
Dikabulkan
Verstek
16-08-2023
16 Hari (5)
06-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-16 14:10:05
Putusan berhasil dibuat
2023-08-16 16:11:03
216 337/Pdt.G/2023/PA.Una (7143)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
24/07/2023
01.08.2023
Dikabulkan
Verstek
16-08-2023
24 Hari (5)
07-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-16 15:23:35
Putusan berhasil dibuat
2023-08-16 17:30:16
217 331/Pdt.G/2023/PA.Una (7107)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
18/07/2023
27.07.2023
Dikabulkan
15-08-2023
17 Hari (5)
04-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-15 14:05:20
Putusan berhasil dibuat
2023-08-15 14:10:27
218 302/Pdt.G/2023/PA.Una (7071)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
06/07/2023
13.07.2023
Dikabulkan
15-08-2023
29 Hari (5)
06-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-15 09:10:27
Putusan berhasil dibuat
2023-08-15 11:17:35
219 334/Pdt.G/2023/PA.Una (7138)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
20/07/2023
01.08.2023
Dicabut
Abdul Salam, S.HI
15-08-2023
20 Hari (5)
15-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-15 10:43:58
Putusan berhasil dibuat
2023-08-15 11:47:05
220 336/Pdt.G/2023/PA.Una (7142)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
21/07/2023
01.08.2023
Dikabulkan
Verstek
14-08-2023
25 Hari (5)
04-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-14 13:33:20
Putusan berhasil dibuat
2023-08-14 14:35:52
221 343/Pdt.G/2023/PA.Una (7149)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
25/07/2023
02.08.2023
Dikabulkan
Verstek
14-08-2023
21 Hari (5)
04-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-14 08:04:13
Putusan berhasil dibuat
2023-08-14 09:10:30
222 348/Pdt.G/2023/PA.Una (7157)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia
Nadra, S.Ag
02/08/2023
14.08.2023
Dicabut
14-08-2023
13 Hari (5)
14-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-14 10:14:51
Putusan berhasil dibuat
2023-08-14 12:16:26
223 213/Pdt.P/2023/PA.Una (7154)
Dispensasi Kawin
Nurul Aini, S.HI
Nadra, S.Ag
01/08/2023
14.08.2023
Dikabulkan
14-08-2023
14 Hari (5)
29-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-14 14:41:48
Putusan berhasil dibuat
2023-08-14 15:49:02
224 330/Pdt.G/2023/PA.Una (7105)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
17/07/2023
26.07.2023
Dikabulkan
Verstek
14-08-2023
29 Hari (5)
04-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-14 15:28:23
Putusan berhasil dibuat
2023-08-14 17:34:02
225 214/Pdt.P/2023/PA.Una (7166)
Perwalian
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
07/08/2023
11.08.2023
Dikabulkan
11-08-2023
5 Hari (5)
28-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-11 09:03:13
Putusan berhasil dibuat
2023-08-11 09:07:28
226 215/Pdt.P/2023/PA.Una (7167)
Perwalian
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
07/08/2023
11.08.2023
Dikabulkan
11-08-2023
5 Hari (5)
28-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-11 09:43:09
Putusan berhasil dibuat
2023-08-11 09:52:01
227 325/Pdt.G/2023/PA.Una (7100)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
17/07/2023
25.07.2023
Dikabulkan
Verstek
09-08-2023
24 Hari (5)
31-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-09 08:39:09
Putusan berhasil dibuat
2023-08-09 09:48:04
228 335/Pdt.G/2023/PA.Una (7141)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Lasmanah, S.HI
20/07/2023
01.08.2023
Dikabulkan
Verstek
09-08-2023
21 Hari (5)
25-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-09 12:32:28
Putusan berhasil dibuat
2023-08-09 13:38:05
229 340/Pdt.G/2023/PA.Una (7146)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Lasmanah, S.HI
25/07/2023
02.08.2023
Dikabulkan
Verstek
09-08-2023
16 Hari (5)
25-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-09 08:21:13
Putusan berhasil dibuat
2023-08-09 09:29:51
230 341/Pdt.G/2023/PA.Una (7147)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
25/07/2023
02.08.2023
Dikabulkan
Verstek
09-08-2023
16 Hari (5)
28-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-09 08:30:24
Putusan berhasil dibuat
2023-08-09 08:38:09
231 320/Pdt.G/2023/PA.Una (7093)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
12/07/2023
20.07.2023
Dikabulkan
Verstek
08-08-2023
28 Hari (5)
01-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-08 11:01:26
Putusan berhasil dibuat
2023-08-08 12:10:28
232 333/Pdt.G/2023/PA.Una (7137)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
20/07/2023
27.07.2023
Dikabulkan
Verstek
08-08-2023
20 Hari (5)
25-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-08 08:39:33
Putusan berhasil dibuat
2023-08-08 10:41:19
233 322/Pdt.G/2023/PA.Una (7097)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
13/07/2023
24.07.2023
Dikabulkan
Verstek
08-08-2023
27 Hari (5)
29-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-08 08:36:26
Putusan berhasil dibuat
2023-08-08 08:42:13
234 339/Pdt.G/2023/PA.Una (7145)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
24/07/2023
01.08.2023
Dikabulkan
Verstek
08-08-2023
16 Hari (5)
28-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-08 15:13:24
Putusan berhasil dibuat
2023-08-08 17:22:43
235 309/Pdt.G/2023/PA.Una (7079)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
10/07/2023
17.07.2023
Dikabulkan
08-08-2023
20 Hari (5)
24-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-08 15:45:18
Putusan berhasil dibuat
2023-08-08 15:52:41
236 206/Pdt.P/2023/PA.Una (7134)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
20/07/2023
07.08.2023
Dikabulkan
07-08-2023
19 Hari (5)
22-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-07 12:41:48
Putusan berhasil dibuat
2023-08-07 14:44:37
237 207/Pdt.P/2023/PA.Una (7135)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
20/07/2023
07.08.2023
Dikabulkan
07-08-2023
19 Hari (5)
22-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-07 10:27:27
Putusan berhasil dibuat
2023-08-07 10:35:11
238 208/Pdt.P/2023/PA.Una (7136)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
20/07/2023
07.08.2023
Dikabulkan
07-08-2023
19 Hari (5)
22-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-07 15:24:30
Putusan berhasil dibuat
2023-08-07 15:25:23
239 209/Pdt.P/2023/PA.Una (7139)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
20/07/2023
07.08.2023
Dikabulkan
07-08-2023
19 Hari (5)
22-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-07 10:09:32
Putusan berhasil dibuat
2023-08-07 11:17:41
240 317/Pdt.G/2023/PA.Una (7090)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
11/07/2023
18.07.2023
Dikabulkan
Verstek
07-08-2023
28 Hari (5)
23-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-07 13:26:58
Putusan berhasil dibuat
2023-08-07 13:32:44
241 328/Pdt.G/2023/PA.Una (7103)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
17/07/2023
26.07.2023
Dikabulkan
Verstek
07-08-2023
22 Hari (5)
25-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-07 14:08:18
Putusan berhasil dibuat
2023-08-07 15:15:02
242 202/Pdt.P/2023/PA.Una (7130)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
20/07/2023
07.08.2023
Digugurkan
07-08-2023
19 Hari (5)
07-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-07 12:30:39
Putusan berhasil dibuat
2023-08-07 14:32:00
243 203/Pdt.P/2023/PA.Una (7131)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
20/07/2023
07.08.2023
Dikabulkan
07-08-2023
19 Hari (5)
07-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-07 14:11:54
Putusan berhasil dibuat
2023-08-07 14:14:11
244 204/Pdt.P/2023/PA.Una (7132)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
20/07/2023
07.08.2023
Dikabulkan
07-08-2023
19 Hari (5)
22-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-07 08:26:30
Putusan berhasil dibuat
2023-08-07 10:35:32
245 205/Pdt.P/2023/PA.Una (7133)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
20/07/2023
07.08.2023
Dikabulkan
07-08-2023
19 Hari (5)
22-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-07 11:07:02
Putusan berhasil dibuat
2023-08-07 12:12:27
246 311/Pdt.G/2023/PA.Una (7081)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
10/07/2023
18.07.2023
Dikabulkan
Verstek
07-08-2023
29 Hari (5)
24-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-07 08:30:24
Putusan berhasil dibuat
2023-08-07 09:37:39
247 326/Pdt.G/2023/PA.Una (7101)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
17/07/2023
26.07.2023
Dikabulkan
Verstek
07-08-2023
22 Hari (5)
24-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-07 15:48:01
Putusan berhasil dibuat
2023-08-07 15:55:23
248 210/Pdt.P/2023/PA.Una (7140)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
20/07/2023
07.08.2023
Dikabulkan
07-08-2023
19 Hari (5)
22-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-07 10:02:28
Putusan berhasil dibuat
2023-08-07 12:07:05
249 332/Pdt.G/2023/PA.Una (7108)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
18/07/2023
26.07.2023
Dikabulkan
Verstek
07-08-2023
21 Hari (5)
30-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-07 14:34:48
Putusan berhasil dibuat
2023-08-07 15:43:01
250 194/Pdt.P/2023/PA.Una (7122)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
18/07/2023
04.08.2023
Dikabulkan
04-08-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 15:17:18
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 16:20:52
251 193/Pdt.P/2023/PA.Una (7121)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
18/07/2023
04.08.2023
Dikabulkan
04-08-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 14:48:18
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 14:52:35
252 192/Pdt.P/2023/PA.Una (7120)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
18/07/2023
04.08.2023
Dikabulkan
04-08-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 14:29:16
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 16:38:58
253 191/Pdt.P/2023/PA.Una (7119)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
18/07/2023
04.08.2023
Dikabulkan
04-08-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 15:47:12
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 15:49:33
254 184/Pdt.P/2023/PA.Una (7112)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
18/07/2023
04.08.2023
Dikabulkan
04-08-2023
18 Hari (5)
04-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 08:26:51
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 09:33:39
255 185/Pdt.P/2023/PA.Una (7113)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
18/07/2023
04.08.2023
Dikabulkan
04-08-2023
18 Hari (5)
04-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 13:04:53
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 14:13:25
256 186/Pdt.P/2023/PA.Una (7114)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
18/07/2023
04.08.2023
Dikabulkan
04-08-2023
18 Hari (5)
04-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 15:10:37
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 15:11:38
257 187/Pdt.P/2023/PA.Una (7115)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
18/07/2023
04.08.2023
Dikabulkan
04-08-2023
18 Hari (5)
04-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 14:11:22
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 14:14:47
258 188/Pdt.P/2023/PA.Una (7116)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
18/07/2023
04.08.2023
Dikabulkan
04-08-2023
18 Hari (5)
04-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 14:29:38
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 16:32:35
259 190/Pdt.P/2023/PA.Una (7118)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
18/07/2023
04.08.2023
Dikabulkan
04-08-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 11:39:10
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 11:44:39
260 182/Pdt.P/2023/PA.Una (7110)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
18/07/2023
04.08.2023
Dicabut
04-08-2023
18 Hari (5)
04-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 11:25:34
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 12:29:31
261 198/Pdt.P/2023/PA.Una (7126)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
18/07/2023
04.08.2023
Dikabulkan
04-08-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 14:49:14
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 16:56:16
262 199/Pdt.P/2023/PA.Una (7127)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
18/07/2023
04.08.2023
Dikabulkan
04-08-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 10:41:25
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 10:48:07
263 200/Pdt.P/2023/PA.Una (7128)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
18/07/2023
04.08.2023
Dikabulkan
04-08-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 12:43:52
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 14:50:04
264 201/Pdt.P/2023/PA.Una (7129)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
18/07/2023
04.08.2023
Dikabulkan
04-08-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 08:11:20
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 09:16:31
265 181/Pdt.P/2023/PA.Una (7109)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
18/07/2023
04.08.2023
Dikabulkan
04-08-2023
18 Hari (5)
04-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 11:07:25
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 13:11:41
266 183/Pdt.P/2023/PA.Una (7111)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
18/07/2023
04.08.2023
Dikabulkan
04-08-2023
18 Hari (5)
04-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 12:22:00
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 14:28:00
267 195/Pdt.P/2023/PA.Una (7123)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
18/07/2023
04.08.2023
Dikabulkan
04-08-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 10:06:13
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 12:07:18
268 196/Pdt.P/2023/PA.Una (7124)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
18/07/2023
04.08.2023
Dikabulkan
04-08-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 14:22:17
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 14:29:38
269 197/Pdt.P/2023/PA.Una (7125)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
18/07/2023
04.08.2023
Dikabulkan
04-08-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 09:32:03
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 09:40:53
270 189/Pdt.P/2023/PA.Una (7117)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
18/07/2023
04.08.2023
Digugurkan
04-08-2023
18 Hari (5)
04-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 09:12:31
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 11:19:07
271 306/Pdt.G/2023/PA.Una (7075)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
06/07/2023
13.07.2023
Dikabulkan
02-08-2023
16 Hari (5)
22-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-02 11:49:33
Putusan berhasil dibuat
2023-08-02 11:55:03
272 338/Pdt.G/2023/PA.Una (7144)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
24/07/2023
02.08.2023
Dicabut
Verstek
02-08-2023
10 Hari (5)
02-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-02 14:09:20
Putusan berhasil dibuat
2023-08-02 15:12:00
273 327/Pdt.G/2023/PA.Una (7102)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
17/07/2023
25.07.2023
Dikabulkan
Verstek
02-08-2023
17 Hari (5)
22-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-02 13:33:07
Putusan berhasil dibuat
2023-08-02 14:35:57
274 312/Pdt.G/2023/PA.Una (7082)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
10/07/2023
17.07.2023
Dikabulkan
Verstek
02-08-2023
24 Hari (5)
22-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-02 09:02:34
Putusan berhasil dibuat
2023-08-02 11:04:27
275 310/Pdt.G/2023/PA.Una (7080)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
10/07/2023
17.07.2023
Dikabulkan
Verstek
02-08-2023
24 Hari (5)
22-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-02 09:47:00
Putusan berhasil dibuat
2023-08-02 11:56:15
276 278/Pdt.G/2023/PA.Una (7034)
Cerai Talak
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
14/06/2023
22.06.2023
Dikabulkan
02-08-2023
25 Hari (5)
18-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-02 10:22:49
Putusan berhasil dibuat
2023-08-02 10:31:08
277 304/Pdt.G/2023/PA.Una (7073)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
06/07/2023
13.07.2023
Dikabulkan
Verstek
01-08-2023
27 Hari (5)
21-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-01 14:32:02
Putusan berhasil dibuat
2023-08-01 14:34:42
278 176/Pdt.P/2023/PA.Una (7087)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
11/07/2023
01.08.2023
Dicabut
01-08-2023
22 Hari (5)
01-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-01 10:10:04
Putusan berhasil dibuat
2023-08-01 12:14:30
279 321/Pdt.G/2023/PA.Una (7095)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
13/07/2023
24.07.2023
Dikabulkan
Verstek
01-08-2023
20 Hari (5)
24-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-01 09:41:18
Putusan berhasil dibuat
2023-08-01 11:43:14
280 307/Pdt.G/2023/PA.Una (7076)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
06/07/2023
13.07.2023
Dikabulkan
Verstek
01-08-2023
27 Hari (5)
22-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-01 15:29:41
Putusan berhasil dibuat
2023-08-01 17:35:32
281 329/Pdt.G/2023/PA.Una (7104)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
17/07/2023
24.07.2023
Dikabulkan
Verstek
01-08-2023
16 Hari (5)
18-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-01 15:27:18
Putusan berhasil dibuat
2023-08-01 15:33:35
282 323/Pdt.G/2023/PA.Una (7098)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
13/07/2023
24.07.2023
Dicabut
01-08-2023
20 Hari (5)
01-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-01 15:50:24
Putusan berhasil dibuat
2023-08-01 17:56:26
283 178/Pdt.P/2023/PA.Una (7094)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
13/07/2023
31.07.2023
Dikabulkan
31-07-2023
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-31 11:38:26
Putusan berhasil dibuat
2023-07-31 13:44:18
284 298/Pdt.G/2023/PA.Una (7066)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
26/06/2023
10.07.2023
Dicabut
Abdul Salam, S.HI
31-07-2023
15 Hari (5)
31-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-31 14:48:24
Putusan berhasil dibuat
2023-07-31 14:52:41
285 258/Pdt.G/2023/PA.Una (7000)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
06/06/2023
14.06.2023
Ditolak
31-07-2023
30 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-31 09:06:18
Putusan berhasil dibuat
2023-07-31 10:09:49
286 318/Pdt.G/2023/PA.Una (7091)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
12/07/2023
20.07.2023
Dicabut
27-07-2023
9 Hari (5)
27-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-27 14:35:57
Putusan berhasil dibuat
2023-07-27 16:43:42
287 255/Pdt.G/2023/PA.Una (6997)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
06/06/2023
14.06.2023
Dikabulkan
27-07-2023
30 Hari (5)
11-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-27 14:00:00
Putusan berhasil dibuat
2023-07-27 16:01:17
288 177/Pdt.P/2023/PA.Una (7088)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
11/07/2023
27.07.2023
Dikabulkan
27-07-2023
17 Hari (5)
11-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-27 13:16:04
Putusan berhasil dibuat
2023-07-27 13:25:47
289 175/Pdt.P/2023/PA.Una (7085)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
11/07/2023
26.07.2023
Dikabulkan
27-07-2023
17 Hari (5)
11-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-27 15:31:44
Putusan berhasil dibuat
2023-07-27 15:32:04
290 315/Pdt.G/2023/PA.Una (7086)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
11/07/2023
18.07.2023
Dikabulkan
Verstek
27-07-2023
17 Hari (5)
14-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-27 10:05:33
Putusan berhasil dibuat
2023-07-27 10:12:11
291 299/Pdt.G/2023/PA.Una (7067)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
26/06/2023
10.07.2023
Dikabulkan
Verstek
27-07-2023
32 Hari (3)
15-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-27 13:06:41
Putusan berhasil dibuat
2023-07-27 14:12:33
292 180/Pdt.P/2023/PA.Una (7106)
Dispensasi Kawin
Nurul Aini, S.HI
Lasmanah, S.HI
18/07/2023
26.07.2023
Dikabulkan
26-07-2023
9 Hari (5)
26-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-26 14:14:27
Putusan berhasil dibuat
2023-07-26 14:21:52
293 316/Pdt.G/2023/PA.Una (7089)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
11/07/2023
18.07.2023
Dikabulkan
Verstek
26-07-2023
16 Hari (5)
14-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-26 10:17:05
Putusan berhasil dibuat
2023-07-26 10:22:57
294 174/Pdt.P/2023/PA.Una (7077)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
10/07/2023
26.07.2023
Dikabulkan
26-07-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-26 11:05:27
Putusan berhasil dibuat
2023-07-26 11:11:14
295 301/Pdt.G/2023/PA.Una (7069)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
26/06/2023
10.07.2023
Dikabulkan
Verstek
25-07-2023
30 Hari (5)
14-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-25 08:49:35
Putusan berhasil dibuat
2023-07-25 08:52:03
296 313/Pdt.G/2023/PA.Una (7083)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
10/07/2023
17.07.2023
Dikabulkan
Verstek
25-07-2023
16 Hari (5)
11-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-25 11:49:25
Putusan berhasil dibuat
2023-07-25 13:52:20
297 308/Pdt.G/2023/PA.Una (7078)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
10/07/2023
17.07.2023
Dikabulkan
Verstek
25-07-2023
16 Hari (5)
14-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-25 11:14:16
Putusan berhasil dibuat
2023-07-25 11:15:36
298 274/Pdt.G/2023/PA.Una (7029)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
14/06/2023
22.06.2023
Dikabulkan
25-07-2023
31 Hari (3)
11-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-25 12:08:37
Putusan berhasil dibuat
2023-07-25 12:09:17
299 303/Pdt.G/2023/PA.Una (7072)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
06/07/2023
13.07.2023
Dikabulkan
Verstek
24-07-2023
19 Hari (5)
10-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-24 13:07:07
Putusan berhasil dibuat
2023-07-24 15:11:43
300 284/Pdt.G/2023/PA.Una (7046)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
15/06/2023
26.06.2023
Dikabulkan
24-07-2023
26 Hari (5)
14-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-24 12:44:22
Putusan berhasil dibuat
2023-07-24 13:50:09
301 179/Pdt.P/2023/PA.Una (7096)
Dispensasi Kawin
Nurul Aini, S.HI
Cherman Rahman,SH
13/07/2023
21.07.2023
Dikabulkan
21-07-2023
9 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-21 12:33:19
Putusan berhasil dibuat
2023-07-21 12:35:17
302 297/Pdt.G/2023/PA.Una (7065)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia
Nadra, S.Ag
22/06/2023
06.07.2023
Dikabulkan
Verstek
20-07-2023
29 Hari (5)
07-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-20 15:23:06
Putusan berhasil dibuat
2023-07-20 16:28:00
303 319/Pdt.G/2023/PA.Una (7092)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia
Cherman Rahman,SH
12/07/2023
20.07.2023
Dicabut
20-07-2023
9 Hari (5)
20-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-20 13:13:05
Putusan berhasil dibuat
2023-07-20 15:16:07
304 277/Pdt.G/2023/PA.Una (7032)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
14/06/2023
21.06.2023
Dikabulkan
20-07-2023
22 Hari (5)
04-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-20 08:01:17
Putusan berhasil dibuat
2023-07-20 09:02:02
305 295/Pdt.G/2023/PA.Una (7063)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
22/06/2023
06.07.2023
Dikabulkan
Verstek
20-07-2023
29 Hari (5)
10-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-20 11:38:34
Putusan berhasil dibuat
2023-07-20 13:42:11
306 291/Pdt.G/2023/PA.Una (7058)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
20/06/2023
27.06.2023
Dikabulkan
18-07-2023
15 Hari (5)
04-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-18 09:30:38
Putusan berhasil dibuat
2023-07-18 10:31:24
307 300/Pdt.G/2023/PA.Una (7068)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
26/06/2023
10.07.2023
Dicabut
17-07-2023
22 Hari (5)
17-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-17 12:28:52
Putusan berhasil dibuat
2023-07-17 12:32:17
308 294/Pdt.G/2023/PA.Una (7062)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
21/06/2023
06.07.2023
Dikabulkan
Verstek
17-07-2023
27 Hari (5)
04-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-17 14:28:32
Putusan berhasil dibuat
2023-07-17 14:35:10
309 280/Pdt.G/2023/PA.Una (7042)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
15/06/2023
26.06.2023
Digugurkan
17-07-2023
33 Hari (3)
17-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-17 13:48:26
Putusan berhasil dibuat
2023-07-17 15:54:36
310 145/Pdt.G/2023/PA.Una (6823)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
14/03/2023
17.07.2023
Dikabulkan
Verstek
17-07-2023
126 Hari
Gaib
09-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-17 15:49:00
Putusan berhasil dibuat
2023-07-17 16:56:23
311 173/Pdt.P/2023/PA.Una (7070)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
26/06/2023
13.07.2023
Tidak Dapat Diterima
13-07-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-13 13:48:49
Putusan berhasil dibuat
2023-07-13 13:49:57
312 270/Pdt.G/2023/PA.Una (7025)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
13/06/2023
22.06.2023
Dicabut
13-07-2023
17 Hari (5)
13-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-13 14:40:26
Putusan berhasil dibuat
2023-07-13 14:44:58
313 296/Pdt.G/2023/PA.Una (7064)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
22/06/2023
06.07.2023
Dikabulkan
Verstek
13-07-2023
22 Hari (5)
04-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-13 13:43:43
Putusan berhasil dibuat
2023-07-13 14:49:43
314 254/Pdt.G/2023/PA.Una (6996)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
06/06/2023
14.06.2023
Dikabulkan
13-07-2023
26 Hari (5)
31-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-13 12:22:00
Putusan berhasil dibuat
2023-07-13 12:27:49
315 285/Pdt.G/2023/PA.Una (7052)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
16/06/2023
26.06.2023
Dikabulkan
Verstek
13-07-2023
28 Hari (5)
31-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-13 14:41:35
Putusan berhasil dibuat
2023-07-13 16:44:53
316 272/Pdt.G/2023/PA.Una (7027)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
13/06/2023
21.06.2023
Dicabut
13-07-2023
31 Hari (3)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-13 13:45:39
Putusan berhasil dibuat
2023-07-13 14:52:16
317 287/Pdt.G/2023/PA.Una (7054)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
19/06/2023
27.06.2023
Dikabulkan
Verstek
11-07-2023
23 Hari (5)
27-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-11 10:47:23
Putusan berhasil dibuat
2023-07-11 11:54:17
318 292/Pdt.G/2023/PA.Una (7059)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
20/06/2023
27.06.2023
Dikabulkan
Verstek
11-07-2023
22 Hari (5)
27-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-11 08:01:23
Putusan berhasil dibuat
2023-07-11 10:03:05
319 293/Pdt.G/2023/PA.Una (7060)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
20/06/2023
27.06.2023
Tidak Dapat Diterima
11-07-2023
22 Hari (5)
11-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-11 10:23:05
Putusan berhasil dibuat
2023-07-11 11:29:25
320 290/Pdt.G/2023/PA.Una (7057)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
20/06/2023
27.06.2023
Dikabulkan
Verstek
11-07-2023
22 Hari (5)
28-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-11 08:30:10
Putusan berhasil dibuat
2023-07-11 10:34:18
321 286/Pdt.G/2023/PA.Una (7053)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
19/06/2023
27.06.2023
Dikabulkan
Verstek
11-07-2023
23 Hari (5)
31-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-11 14:27:09
Putusan berhasil dibuat
2023-07-11 15:36:14
322 172/Pdt.P/2023/PA.Una (7061)
Lain-Lain
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
20/06/2023
27.06.2023
Dikabulkan
11-07-2023
22 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-11 14:45:52
Putusan berhasil dibuat
2023-07-11 16:49:03
323 289/Pdt.G/2023/PA.Una (7056)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
20/06/2023
27.06.2023
Dikabulkan
Verstek
10-07-2023
21 Hari (5)
26-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-10 09:17:58
Putusan berhasil dibuat
2023-07-10 10:23:08
324 283/Pdt.G/2023/PA.Una (7045)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
15/06/2023
26.06.2023
Dikabulkan
Verstek
10-07-2023
26 Hari (5)
27-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-10 12:21:42
Putusan berhasil dibuat
2023-07-10 12:23:41
325 288/Pdt.G/2023/PA.Una (7055)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
19/06/2023
27.06.2023
Dikabulkan
Verstek
10-07-2023
22 Hari (5)
31-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-10 13:00:03
Putusan berhasil dibuat
2023-07-10 15:05:10
326 279/Pdt.G/2023/PA.Una (7035)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
14/06/2023
26.06.2023
Dikabulkan
Verstek
10-07-2023
27 Hari (5)
28-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-10 11:02:41
Putusan berhasil dibuat
2023-07-10 12:09:26
327 281/Pdt.G/2023/PA.Una (7043)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
15/06/2023
26.06.2023
Dikabulkan
Verstek
10-07-2023
26 Hari (5)
02-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-10 09:21:21
Putusan berhasil dibuat
2023-07-10 11:22:13
328 271/Pdt.G/2023/PA.Una (7026)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
13/06/2023
26.06.2023
Dikabulkan
Verstek
10-07-2023
28 Hari (5)
28-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-10 10:22:47
Putusan berhasil dibuat
2023-07-10 10:28:18
329 265/Pdt.G/2023/PA.Una (7007)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
12/06/2023
19.06.2023
Dikabulkan
Verstek
10-07-2023
29 Hari (5)
27-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-10 08:37:10
Putusan berhasil dibuat
2023-07-10 08:41:38
330 269/Pdt.G/2023/PA.Una (7024)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
13/06/2023
22.06.2023
Dikabulkan
Verstek
06-07-2023
24 Hari (5)
24-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-06 12:09:24
Putusan berhasil dibuat
2023-07-06 14:12:32
331 273/Pdt.G/2023/PA.Una (7028)
Cerai Talak
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
13/06/2023
22.06.2023
Dikabulkan
Verstek
06-07-2023
24 Hari (5)
24-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-06 15:39:48
Putusan berhasil dibuat
2023-07-06 17:45:33
332 276/Pdt.G/2023/PA.Una (7031)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
14/06/2023
21.06.2023
Dikabulkan
Verstek
06-07-2023
23 Hari (5)
24-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-06 15:33:15
Putusan berhasil dibuat
2023-07-06 15:37:30
333 243/Pdt.G/2023/PA.Una (6982)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
24/05/2023
05.06.2023
Dikabulkan
06-07-2023
27 Hari (5)
24-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-06 08:16:54
Putusan berhasil dibuat
2023-07-06 08:24:57
334 263/Pdt.G/2023/PA.Una (7005)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
08/06/2023
19.06.2023
Dikabulkan
Verstek
06-07-2023
29 Hari (5)
25-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-06 08:16:52
Putusan berhasil dibuat
2023-07-06 10:22:53
335 161/Pdt.P/2023/PA.Una (7036)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
05-07-2023
21 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 12:23:19
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 12:24:35
336 158/Pdt.P/2023/PA.Una (7021)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
13/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
05-07-2023
23 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 11:16:05
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 11:19:49
337 159/Pdt.P/2023/PA.Una (7022)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
13/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
05-07-2023
23 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 08:33:19
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 09:39:46
338 164/Pdt.P/2023/PA.Una (7039)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
05-07-2023
21 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 13:41:58
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 15:42:54
339 165/Pdt.P/2023/PA.Una (7040)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
05-07-2023
21 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 15:12:38
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 17:17:34
340 166/Pdt.P/2023/PA.Una (7041)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
05-07-2023
21 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 10:34:10
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 10:41:59
341 163/Pdt.P/2023/PA.Una (7038)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
05-07-2023
21 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 13:11:21
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 14:13:45
342 167/Pdt.P/2023/PA.Una (7047)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
16/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
05-07-2023
20 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 10:40:38
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 12:47:09
343 168/Pdt.P/2023/PA.Una (7048)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
16/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
05-07-2023
20 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 15:31:34
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 16:32:58
344 169/Pdt.P/2023/PA.Una (7049)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
16/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
05-07-2023
20 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 14:36:21
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 14:43:41
345 154/Pdt.P/2023/PA.Una (7016)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
13/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
05-07-2023
23 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 10:33:07
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 12:42:51
346 155/Pdt.P/2023/PA.Una (7017)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
13/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
05-07-2023
23 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 14:27:07
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 16:29:28
347 156/Pdt.P/2023/PA.Una (7019)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
13/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
05-07-2023
23 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 11:22:52
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 13:27:44
348 170/Pdt.P/2023/PA.Una (7050)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
16/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
05-07-2023
20 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 12:33:46
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 12:41:17
349 148/Pdt.P/2023/PA.Una (7010)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
12/06/2023
05.07.2023
Dicabut
05-07-2023
24 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 14:24:56
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 15:31:14
350 149/Pdt.P/2023/PA.Una (7011)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
12/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
05-07-2023
24 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 10:36:12
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 12:39:48
351 150/Pdt.P/2023/PA.Una (7012)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
12/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
05-07-2023
24 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 12:22:56
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 14:27:15
352 151/Pdt.P/2023/PA.Una (7013)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
12/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
05-07-2023
24 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 12:03:18
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 14:05:33
353 152/Pdt.P/2023/PA.Una (7014)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
12/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
05-07-2023
24 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 09:39:59
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 11:44:30
354 153/Pdt.P/2023/PA.Una (7015)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
12/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
05-07-2023
24 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 12:42:30
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 14:43:46
355 157/Pdt.P/2023/PA.Una (7020)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
13/06/2023
05.07.2023
Dicabut
05-07-2023
23 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 08:26:32
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 08:35:30
356 162/Pdt.P/2023/PA.Una (7037)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15/06/2023
05.07.2023
Digugurkan
05-07-2023
21 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 12:16:21
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 14:25:11
357 171/Pdt.P/2023/PA.Una (7051)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
16/06/2023
05.07.2023
Digugurkan
05-07-2023
20 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 11:22:51
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 11:23:37
358 112/Pdt.G/2023/PA.Una (6776)
Kewarisan
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
28/02/2023
07.03.2023
Dikabulkan
05-07-2023
100 Hari (3)
Ada | Ada 2023-07-05 11:19:43
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 11:21:01
359 160/Pdt.P/2023/PA.Una (7033)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
14/06/2023
03.07.2023
Dikabulkan
03-07-2023
20 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-03 08:27:28
Putusan berhasil dibuat
2023-07-03 10:30:59
360 147/Pdt.P/2023/PA.Una (7008)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
12/06/2023
03.07.2023
Dikabulkan
03-07-2023
22 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-03 11:45:49
Putusan berhasil dibuat
2023-07-03 12:48:09
361 118/Pdt.G/2023/PA.Una (6783)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
02/03/2023
03.07.2023
Dikabulkan
Verstek
03-07-2023
124 Hari
Gaib
20-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-03 15:00:04
Putusan berhasil dibuat
2023-07-03 16:04:14
362 249/Pdt.G/2023/PA.Una (6991)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
05/06/2023
13.06.2023
Dikabulkan
Verstek
27-06-2023
23 Hari (5)
21-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-27 12:40:15
Putusan berhasil dibuat
2023-06-27 13:42:45
363 266/Pdt.G/2023/PA.Una (7009)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
12/06/2023
19.06.2023
Dikabulkan
Verstek
27-06-2023
16 Hari (5)
21-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-27 13:38:38
Putusan berhasil dibuat
2023-06-27 14:43:36
364 262/Pdt.G/2023/PA.Una (7004)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
07/06/2023
15.06.2023
Dikabulkan
Verstek
27-06-2023
21 Hari (5)
20-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-27 15:15:26
Putusan berhasil dibuat
2023-06-27 16:22:08
365 268/Pdt.G/2023/PA.Una (7023)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
13/06/2023
20.06.2023
Dikabulkan
Verstek
27-06-2023
15 Hari (5)
20-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-27 12:43:45
Putusan berhasil dibuat
2023-06-27 13:49:37
366 261/Pdt.G/2023/PA.Una (7003)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
07/06/2023
15.06.2023
Dikabulkan
Verstek
26-06-2023
20 Hari (5)
21-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-26 15:37:51
Putusan berhasil dibuat
2023-06-26 16:40:07
367 264/Pdt.G/2023/PA.Una (7006)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
08/06/2023
15.06.2023
Dikabulkan
Verstek
26-06-2023
19 Hari (5)
20-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-26 14:49:45
Putusan berhasil dibuat
2023-06-26 14:52:19
368 260/Pdt.G/2023/PA.Una (7002)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
07/06/2023
15.06.2023
Dikabulkan
Verstek
26-06-2023
20 Hari (5)
18-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-26 09:34:50
Putusan berhasil dibuat
2023-06-26 10:35:04
369 282/Pdt.G/2023/PA.Una (7044)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15/06/2023
26.06.2023
Dicabut
26-06-2023
12 Hari (5)
26-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-26 13:20:14
Putusan berhasil dibuat
2023-06-26 14:26:08
370 146/Pdt.P/2023/PA.Una (6990)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
05/06/2023
22.06.2023
Dikabulkan
22-06-2023
18 Hari (5)
07-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-22 11:31:58
Putusan berhasil dibuat
2023-06-22 12:37:48
371 252/Pdt.G/2023/PA.Una (6994)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
06/06/2023
14.06.2023
Dikabulkan
Verstek
21-06-2023
16 Hari (5)
20-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-21 15:09:10
Putusan berhasil dibuat
2023-06-21 16:12:32
372 253/Pdt.G/2023/PA.Una (6995)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Cherman Rahman,SH
06/06/2023
14.06.2023
Dikabulkan
Verstek
21-06-2023
16 Hari (5)
10-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-21 12:46:23
Putusan berhasil dibuat
2023-06-21 14:49:54
373 256/Pdt.G/2023/PA.Una (6998)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Cherman Rahman,SH
06/06/2023
14.06.2023
Dikabulkan
Verstek
21-06-2023
16 Hari (5)
10-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-21 14:16:23
Putusan berhasil dibuat
2023-06-21 15:19:32
374 246/Pdt.G/2023/PA.Una (6985)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Nadra, S.Ag
25/05/2023
31.05.2023
Dikabulkan
Verstek
21-06-2023
28 Hari (5)
20-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-21 13:12:04
Putusan berhasil dibuat
2023-06-21 14:18:33
375 241/Pdt.G/2023/PA.Una (6980)
Cerai Talak
Abdul Salam
Ansar, SH
24/05/2023
05.06.2023
Dicabut
21-06-2023
20 Hari (5)
21-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-21 11:05:53
Putusan berhasil dibuat
2023-06-21 13:10:06
376 275/Pdt.G/2023/PA.Una (7030)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
14/06/2023
21.06.2023
Dicabut
21-06-2023
8 Hari (5)
21-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-21 12:45:44
Putusan berhasil dibuat
2023-06-21 12:53:57
377 257/Pdt.G/2023/PA.Una (6999)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/06/2023
14.06.2023
Dikabulkan
Verstek
21-06-2023
16 Hari (5)
14-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-21 11:25:21
Putusan berhasil dibuat
2023-06-21 13:30:24
378 267/Pdt.G/2023/PA.Una (7018)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Nadra, S.Ag
13/06/2023
20.06.2023
Dicabut
20-06-2023
8 Hari (5)
20-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-20 10:24:13
Putusan berhasil dibuat
2023-06-20 11:31:08
379 234/Pdt.G/2023/PA.Una (6973)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
23/05/2023
05.06.2023
Ditolak
20-06-2023
22 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-20 12:47:18
Putusan berhasil dibuat
2023-06-20 12:53:15
380 242/Pdt.G/2023/PA.Una (6981)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
24/05/2023
05.06.2023
Dikabulkan
Verstek
20-06-2023
28 Hari (5)
20-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-20 12:20:21
Putusan berhasil dibuat
2023-06-20 13:25:14
381 250/Pdt.G/2023/PA.Una (6992)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Cherman Rahman,SH
05/06/2023
13.06.2023
Dikabulkan
Verstek
20-06-2023
16 Hari (5)
25-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-20 13:38:59
Putusan berhasil dibuat
2023-06-20 14:43:27
382 244/Pdt.G/2023/PA.Una (6983)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
25/05/2023
31.05.2023
Dikabulkan
Verstek
19-06-2023
26 Hari (5)
10-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-19 13:02:59
Putusan berhasil dibuat
2023-06-19 15:11:13
383 259/Pdt.G/2023/PA.Una (7001)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
07/06/2023
15.06.2023
Dicabut
15-06-2023
9 Hari (5)
15-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-15 11:23:39
Putusan berhasil dibuat
2023-06-15 11:31:43
384 197/Pdt.G/2023/PA.Una (6930)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
08/05/2023
15.05.2023
Dikabulkan
15-06-2023
27 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-15 13:29:56
Putusan berhasil dibuat
2023-06-15 14:31:48
385 144/Pdt.P/2023/PA.Una (6988)
Dispensasi Kawin
Nurul Aini, S.HI
Ansar, SH
05/06/2023
14.06.2023
Dikabulkan
15-06-2023
11 Hari (5)
30-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-15 10:46:51
Putusan berhasil dibuat
2023-06-15 10:53:11
386 145/Pdt.P/2023/PA.Una (6989)
Dispensasi Kawin
Nurul Aini, S.HI
Cherman Rahman,SH
05/06/2023
14.06.2023
Dikabulkan
15-06-2023
11 Hari (5)
30-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-15 08:41:42
Putusan berhasil dibuat
2023-06-15 09:47:45
387 225/Pdt.G/2023/PA.Una (6962)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
22/05/2023
30.05.2023
Dikabulkan
Verstek
15-06-2023
25 Hari (5)
10-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-15 10:10:10
Putusan berhasil dibuat
2023-06-15 10:11:38
388 220/Pdt.G/2023/PA.Una (6957)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
17/05/2023
29.05.2023
Ditolak
Verstek
15-06-2023
30 Hari (5)
11-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-15 10:19:15
Putusan berhasil dibuat
2023-06-15 12:25:55
389 228/Pdt.G/2023/PA.Una (6965)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
22/05/2023
31.05.2023
Dikabulkan
Verstek
15-06-2023
25 Hari (5)
10-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-15 09:00:19
Putusan berhasil dibuat
2023-06-15 11:02:00
390 190/Pdt.G/2023/PA.Una (6923)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
03/05/2023
10.05.2023
Dikabulkan
15-06-2023
29 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-15 14:20:16
Putusan berhasil dibuat
2023-06-15 16:27:18
391 219/Pdt.G/2023/PA.Una (6956)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
17/05/2023
30.05.2023
Dikabulkan
Verstek
14-06-2023
29 Hari (5)
10-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-14 14:16:32
Putusan berhasil dibuat
2023-06-14 15:21:40
392 247/Pdt.G/2023/PA.Una (6986)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
25/05/2023
05.06.2023
Dikabulkan
Verstek
14-06-2023
21 Hari (5)
11-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-14 08:35:26
Putusan berhasil dibuat
2023-06-14 08:43:08
393 251/Pdt.G/2023/PA.Una (6993)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
06/06/2023
14.06.2023
Dicabut
14-06-2023
9 Hari (5)
14-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-14 12:00:00
Putusan berhasil dibuat
2023-06-14 13:06:09
394 230/Pdt.G/2023/PA.Una (6968)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
23/05/2023
05.06.2023
Dikabulkan
Verstek
13-06-2023
22 Hari (5)
03-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-13 13:39:26
Putusan berhasil dibuat
2023-06-13 13:41:42
395 240/Pdt.G/2023/PA.Una (6979)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
24/05/2023
05.06.2023
Dikabulkan
Verstek
13-06-2023
21 Hari (5)
07-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-13 10:28:13
Putusan berhasil dibuat
2023-06-13 10:31:06
396 235/Pdt.G/2023/PA.Una (6974)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
23/05/2023
05.06.2023
Dikabulkan
Verstek
13-06-2023
22 Hari (5)
03-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-13 15:02:08
Putusan berhasil dibuat
2023-06-13 17:08:13
397 238/Pdt.G/2023/PA.Una (6977)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
24/05/2023
31.05.2023
Dikabulkan
Verstek
13-06-2023
21 Hari (5)
10-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-13 15:45:53
Putusan berhasil dibuat
2023-06-13 15:49:55
398 82/Pdt.G/2023/PA.Una (6743)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
09/02/2023
13.06.2023
Dikabulkan
Verstek
13-06-2023
125 Hari
Gaib
11-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-13 10:40:20
Putusan berhasil dibuat
2023-06-13 10:49:30
399 239/Pdt.G/2023/PA.Una (6978)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Cherman Rahman,SH
24/05/2023
05.06.2023
Dikabulkan
Verstek
12-06-2023
20 Hari (5)
03-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-12 08:23:01
Putusan berhasil dibuat
2023-06-12 10:29:58
400 233/Pdt.G/2023/PA.Una (6972)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
23/05/2023
05.06.2023
Dikabulkan
Verstek
12-06-2023
21 Hari (5)
03-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-12 13:33:43
Putusan berhasil dibuat
2023-06-12 14:35:44
401 227/Pdt.G/2023/PA.Una (6964)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
22/05/2023
30.05.2023
Dikabulkan
Verstek
12-06-2023
22 Hari (5)
06-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-12 12:27:30
Putusan berhasil dibuat
2023-06-12 12:31:44
402 237/Pdt.G/2023/PA.Una (6976)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
24/05/2023
05.06.2023
Dikabulkan
Verstek
12-06-2023
20 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-12 11:37:10
Putusan berhasil dibuat
2023-06-12 11:40:15
403 180/Pdt.G/2023/PA.Una (6913)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
02/05/2023
09.05.2023
Ditolak
12-06-2023
29 Hari (5)
12-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-12 12:37:18
Putusan berhasil dibuat
2023-06-12 14:44:00
404 142/Pdt.P/2023/PA.Una (6967)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
23/05/2023
12.06.2023
Dikabulkan
12-06-2023
21 Hari (5)
12-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-12 12:28:27
Putusan berhasil dibuat
2023-06-12 12:37:23
405 226/Pdt.G/2023/PA.Una (6963)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
22/05/2023
05.06.2023
Dikabulkan
Verstek
12-06-2023
22 Hari (5)
03-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-12 11:43:31
Putusan berhasil dibuat
2023-06-12 13:51:49
406 245/Pdt.G/2023/PA.Una (6984)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
25/05/2023
31.05.2023
Dikabulkan
Verstek
12-06-2023
19 Hari (5)
03-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-12 11:50:31
Putusan berhasil dibuat
2023-06-12 12:59:26
407 236/Pdt.G/2023/PA.Una (6975)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
23/05/2023
05.06.2023
Dikabulkan
Verstek
12-06-2023
21 Hari (5)
03-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-12 13:22:56
Putusan berhasil dibuat
2023-06-12 13:26:44
408 229/Pdt.G/2023/PA.Una (6966)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
23/05/2023
30.05.2023
Dikabulkan
Verstek
08-06-2023
17 Hari (5)
26-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-08 12:14:49
Putusan berhasil dibuat
2023-06-08 14:18:47
409 212/Pdt.G/2023/PA.Una (6946)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Nadra, S.Ag
12/05/2023
22.05.2023
Dikabulkan
Verstek
08-06-2023
28 Hari (5)
27-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-08 12:47:30
Putusan berhasil dibuat
2023-06-08 12:48:27
410 224/Pdt.G/2023/PA.Una (6961)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
17/05/2023
29.05.2023
Dikabulkan
Verstek
08-06-2023
23 Hari (5)
07-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-08 13:42:12
Putusan berhasil dibuat
2023-06-08 15:45:15
411 213/Pdt.G/2023/PA.Una (6947)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
12/05/2023
22.05.2023
Dikabulkan
Verstek
08-06-2023
28 Hari (5)
26-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-08 11:24:07
Putusan berhasil dibuat
2023-06-08 12:32:10
412 231/Pdt.G/2023/PA.Una (6969)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Ansar, SH
23/05/2023
30.05.2023
Dikabulkan
Verstek
08-06-2023
17 Hari (5)
03-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-08 15:22:05
Putusan berhasil dibuat
2023-06-08 15:26:33
413 198/Pdt.G/2023/PA.Una (6931)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
08/05/2023
15.05.2023
Dikabulkan
08-06-2023
18 Hari (5)
03-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-08 13:31:25
Putusan berhasil dibuat
2023-06-08 13:36:12
414 222/Pdt.G/2023/PA.Una (6959)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
17/05/2023
29.05.2023
Dikabulkan
Verstek
08-06-2023
23 Hari (5)
03-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-08 13:23:58
Putusan berhasil dibuat
2023-06-08 15:28:39
415 221/Pdt.G/2023/PA.Una (6958)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
17/05/2023
29.05.2023
Dikabulkan
Verstek
08-06-2023
23 Hari (5)
03-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-08 12:06:17
Putusan berhasil dibuat
2023-06-08 12:12:43
416 232/Pdt.G/2023/PA.Una (6971)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
23/05/2023
30.05.2023
Dikabulkan
Verstek
07-06-2023
16 Hari (5)
26-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-07 08:01:35
Putusan berhasil dibuat
2023-06-07 10:02:03
417 223/Pdt.G/2023/PA.Una (6960)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
17/05/2023
29.05.2023
Dikabulkan
Verstek
07-06-2023
22 Hari (5)
03-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-07 09:20:42
Putusan berhasil dibuat
2023-06-07 09:25:45
418 218/Pdt.G/2023/PA.Una (6955)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
16/05/2023
29.05.2023
Dikabulkan
Verstek
07-06-2023
23 Hari (5)
03-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-07 12:19:30
Putusan berhasil dibuat
2023-06-07 14:24:25
419 209/Pdt.G/2023/PA.Una (6942)
Cerai Talak
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
09/05/2023
17.05.2023
Dikabulkan
Verstek
07-06-2023
30 Hari (5)
23-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-07 09:30:17
Putusan berhasil dibuat
2023-06-07 11:35:35
420 248/Pdt.G/2023/PA.Una (6987)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
29/05/2023
07.06.2023
Dicabut
Verstek
07-06-2023
10 Hari (5)
07-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-07 12:43:12
Putusan berhasil dibuat
2023-06-07 14:45:09
421 210/Pdt.G/2023/PA.Una (6943)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
10/05/2023
22.05.2023
Dikabulkan
Verstek
07-06-2023
29 Hari (5)
26-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-07 15:38:35
Putusan berhasil dibuat
2023-06-07 16:41:07
422 214/Pdt.G/2023/PA.Una (6948)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
15/05/2023
25.05.2023
Dikabulkan
Verstek
06-06-2023
23 Hari (5)
26-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-06 09:14:21
Putusan berhasil dibuat
2023-06-06 09:16:21
423 216/Pdt.G/2023/PA.Una (6951)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
15/05/2023
25.05.2023
Dikabulkan
Verstek
06-06-2023
23 Hari (5)
22-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-06 12:18:21
Putusan berhasil dibuat
2023-06-06 14:25:34
424 215/Pdt.G/2023/PA.Una (6949)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
15/05/2023
25.05.2023
Dikabulkan
Verstek
06-06-2023
23 Hari (5)
27-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-06 09:45:02
Putusan berhasil dibuat
2023-06-06 09:52:38
425 217/Pdt.G/2023/PA.Una (6952)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
15/05/2023
25.05.2023
Dikabulkan
Verstek
06-06-2023
23 Hari (5)
26-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-06 10:02:01
Putusan berhasil dibuat
2023-06-06 10:08:26
426 139/Pdt.P/2023/PA.Una (6950)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
15/05/2023
05.06.2023
Dikabulkan
05-06-2023
22 Hari (5)
05-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-05 15:09:13
Putusan berhasil dibuat
2023-06-05 17:13:34
427 140/Pdt.P/2023/PA.Una (6953)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam
Cherman Rahman,SH
16/05/2023
05.06.2023
Dikabulkan
05-06-2023
21 Hari (5)
20-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-05 15:19:23
Putusan berhasil dibuat
2023-06-05 16:26:31
428 203/Pdt.G/2023/PA.Una (6936)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
08/05/2023
16.05.2023
Dikabulkan
Verstek
05-06-2023
29 Hari (5)
03-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-05 15:31:44
Putusan berhasil dibuat
2023-06-05 16:38:43
429 141/Pdt.P/2023/PA.Una (6954)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
16/05/2023
05.06.2023
Dikabulkan
05-06-2023
21 Hari (5)
05-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-05 14:16:59
Putusan berhasil dibuat
2023-06-05 14:21:29
430 202/Pdt.G/2023/PA.Una (6935)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
08/05/2023
15.05.2023
Digugurkan
05-06-2023
29 Hari (5)
05-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-05 09:49:04
Putusan berhasil dibuat
2023-06-05 11:51:01
431 143/Pdt.P/2023/PA.Una (6970)
Dispensasi Kawin
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
23/05/2023
30.05.2023
Dikabulkan
30-05-2023
8 Hari (5)
30-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-30 14:36:10
Putusan berhasil dibuat
2023-05-30 16:44:40
432 186/Pdt.G/2023/PA.Una (6919)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
03/05/2023
10.05.2023
Dikabulkan
Verstek
29-05-2023
27 Hari (5)
22-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-29 10:27:05
Putusan berhasil dibuat
2023-05-29 10:36:44
433 208/Pdt.G/2023/PA.Una (6941)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Cherman Rahman,SH
09/05/2023
16.05.2023
Dikabulkan
Verstek
29-05-2023
21 Hari (5)
22-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-29 11:44:06
Putusan berhasil dibuat
2023-05-29 12:46:09
434 206/Pdt.G/2023/PA.Una (6939)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Nadra, S.Ag
09/05/2023
16.05.2023
Dikabulkan
Verstek
Bukan VERSTEK
29-05-2023
9 Hari (5)
28-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-29 13:04:57
Putusan berhasil dibuat
2023-05-29 15:08:19
435 138/Pdt.P/2023/PA.Una (6945)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli
Nadra, S.Ag
11/05/2023
29.05.2023
Dikabulkan
29-05-2023
19 Hari (5)
13-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-29 09:41:08
Putusan berhasil dibuat
2023-05-29 11:50:01
436 204/Pdt.G/2023/PA.Una (6937)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Nadra, S.Ag
08/05/2023
16.05.2023
Dikabulkan
Verstek
29-05-2023
22 Hari (5)
27-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-29 11:34:12
Putusan berhasil dibuat
2023-05-29 11:38:50
437 211/Pdt.G/2023/PA.Una (6944)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Nadra, S.Ag
11/05/2023
22.05.2023
Dikabulkan
Verstek
29-05-2023
19 Hari (5)
20-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-29 15:23:23
Putusan berhasil dibuat
2023-05-29 16:28:32
438 207/Pdt.G/2023/PA.Una (6940)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Nadra, S.Ag
09/05/2023
16.05.2023
Dikabulkan
Verstek
29-05-2023
21 Hari (5)
03-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-29 12:00:03
Putusan berhasil dibuat
2023-05-29 12:03:43
439 200/Pdt.G/2023/PA.Una (6933)
Cerai Talak
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
08/05/2023
15.05.2023
Dikabulkan
Verstek
25-05-2023
18 Hari (5)
12-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-25 11:35:13
Putusan berhasil dibuat
2023-05-25 11:38:14
440 205/Pdt.G/2023/PA.Una (6938)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
08/05/2023
15.05.2023
Dikabulkan
Verstek
25-05-2023
18 Hari (5)
13-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-25 12:39:16
Putusan berhasil dibuat
2023-05-25 12:44:44
441 201/Pdt.G/2023/PA.Una (6934)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
08/05/2023
15.05.2023
Dikabulkan
Verstek
25-05-2023
18 Hari (5)
15-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-25 10:34:42
Putusan berhasil dibuat
2023-05-25 12:41:09
442 191/Pdt.G/2023/PA.Una (6924)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
04/05/2023
15.05.2023
Dikabulkan
Verstek
24-05-2023
21 Hari (5)
09-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-24 08:30:11
Putusan berhasil dibuat
2023-05-24 10:38:28
443 194/Pdt.G/2023/PA.Una (6927)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
04/05/2023
15.05.2023
Dikabulkan
Verstek
24-05-2023
21 Hari (5)
27-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-24 09:47:10
Putusan berhasil dibuat
2023-05-24 11:56:19
444 132/Pdt.P/2023/PA.Una (6907)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
27/04/2023
23.05.2023
Dikabulkan
23-05-2023
27 Hari (5)
07-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-23 14:30:37
Putusan berhasil dibuat
2023-05-23 16:32:19
445 133/Pdt.P/2023/PA.Una (6908)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
27/04/2023
23.05.2023
Dicabut
23-05-2023
27 Hari (5)
07-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-23 12:25:48
Putusan berhasil dibuat
2023-05-23 13:34:51
446 135/Pdt.P/2023/PA.Una (6910)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
27/04/2023
23.05.2023
Dikabulkan
23-05-2023
27 Hari (5)
07-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-23 15:29:19
Putusan berhasil dibuat
2023-05-23 16:30:23
447 137/Pdt.P/2023/PA.Una (6912)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
02/05/2023
23.05.2023
Dikabulkan
23-05-2023
22 Hari (5)
07-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-23 14:39:52
Putusan berhasil dibuat
2023-05-23 16:43:23
448 131/Pdt.P/2023/PA.Una (6906)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
27/04/2023
23.05.2023
Dikabulkan
23-05-2023
27 Hari (5)
07-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-23 14:11:10
Putusan berhasil dibuat
2023-05-23 14:18:26
449 134/Pdt.P/2023/PA.Una (6909)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
27/04/2023
23.05.2023
Dikabulkan
23-05-2023
27 Hari (5)
07-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-23 15:45:14
Putusan berhasil dibuat
2023-05-23 15:47:28
450 136/Pdt.P/2023/PA.Una (6911)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
27/04/2023
23.05.2023
Dikabulkan
23-05-2023
27 Hari (5)
07-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-23 09:36:54
Putusan berhasil dibuat
2023-05-23 09:40:52
451 195/Pdt.G/2023/PA.Una (6928)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
04/05/2023
15.05.2023
Dikabulkan
Verstek
23-05-2023
20 Hari (5)
14-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-23 11:23:28
Putusan berhasil dibuat
2023-05-23 12:24:46
452 192/Pdt.G/2023/PA.Una (6925)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
04/05/2023
15.05.2023
Dikabulkan
Verstek
23-05-2023
20 Hari (5)
22-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-23 13:37:24
Putusan berhasil dibuat
2023-05-23 14:40:32
453 193/Pdt.G/2023/PA.Una (6926)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
04/05/2023
15.05.2023
Dikabulkan
Verstek
23-05-2023
20 Hari (5)
08-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-23 08:41:32
Putusan berhasil dibuat
2023-05-23 09:50:02
454 196/Pdt.G/2023/PA.Una (6929)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
04/05/2023
15.05.2023
Tidak Dapat Diterima
Verstek
23-05-2023
20 Hari (5)
23-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-23 11:48:58
Putusan berhasil dibuat
2023-05-23 12:50:51
455 189/Pdt.G/2023/PA.Una (6922)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
03/05/2023
10.05.2023
Dikabulkan
Verstek
22-05-2023
20 Hari (5)
13-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-22 09:07:48
Putusan berhasil dibuat
2023-05-22 09:16:06
456 182/Pdt.G/2023/PA.Una (6915)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
02/05/2023
10.05.2023
Dikabulkan
Verstek
22-05-2023
21 Hari (5)
13-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-22 13:19:21
Putusan berhasil dibuat
2023-05-22 13:24:00
457 183/Pdt.G/2023/PA.Una (6916)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
02/05/2023
12.05.2023
Dikabulkan
Verstek
22-05-2023
21 Hari (5)
07-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-22 11:10:34
Putusan berhasil dibuat
2023-05-22 11:19:43
458 187/Pdt.G/2023/PA.Una (6920)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
03/05/2023
10.05.2023
Dikabulkan
Verstek
17-05-2023
15 Hari (5)
15-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-17 11:44:13
Putusan berhasil dibuat
2023-05-17 11:52:06
459 185/Pdt.G/2023/PA.Una (6918)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
02/05/2023
09.05.2023
Dikabulkan
Verstek
17-05-2023
16 Hari (5)
14-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-17 12:37:58
Putusan berhasil dibuat
2023-05-17 13:44:56
460 184/Pdt.G/2023/PA.Una (6917)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
02/05/2023
09.05.2023
Dikabulkan
Verstek
17-05-2023
16 Hari (5)
15-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-17 13:26:30
Putusan berhasil dibuat
2023-05-17 13:31:12
461 188/Pdt.G/2023/PA.Una (6921)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
03/05/2023
10.05.2023
Dikabulkan
Verstek
17-05-2023
15 Hari (5)
05-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-17 13:16:43
Putusan berhasil dibuat
2023-05-17 13:23:25
462 181/Pdt.G/2023/PA.Una (6914)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
02/05/2023
09.05.2023
Dikabulkan
Verstek
17-05-2023
16 Hari (5)
15-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-17 11:36:37
Putusan berhasil dibuat
2023-05-17 13:38:00
463 164/Pdt.G/2023/PA.Una (6846)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
27/03/2023
03.04.2023
Dikabulkan
17-05-2023
30 Hari (5)
05-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-17 09:18:13
Putusan berhasil dibuat
2023-05-17 11:20:51
464 166/Pdt.G/2023/PA.Una (6850)
Cerai Talak
Abdul Salam
Cherman Rahman,SH
04/04/2023
12.04.2023
Dikabulkan
17-05-2023
23 Hari (5)
05-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-17 15:00:06
Putusan berhasil dibuat
2023-05-17 15:06:00
465 124/Pdt.P/2023/PA.Una (6899)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
18/04/2023
12.05.2023
Dicabut
12-05-2023
25 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-12 09:39:09
Putusan berhasil dibuat
2023-05-12 10:41:34
466 126/Pdt.P/2023/PA.Una (6901)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
18/04/2023
12.05.2023
Dicabut
12-05-2023
25 Hari (5)
12-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-12 13:49:28
Putusan berhasil dibuat
2023-05-12 14:52:48
467 125/Pdt.P/2023/PA.Una (6900)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
18/04/2023
12.05.2023
Dikabulkan
Verstek
12-05-2023
25 Hari (5)
12-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-12 14:32:38
Putusan berhasil dibuat
2023-05-12 14:39:35
468 179/Pdt.G/2023/PA.Una (6898)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
14/04/2023
03.05.2023
Dikabulkan
Verstek
12-05-2023
29 Hari (5)
05-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-12 13:41:46
Putusan berhasil dibuat
2023-05-12 15:47:53
469 130/Pdt.P/2023/PA.Una (6905)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
18/04/2023
12.05.2023
Dikabulkan
12-05-2023
25 Hari (5)
12-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-12 15:08:12
Putusan berhasil dibuat
2023-05-12 16:13:47
470 128/Pdt.P/2023/PA.Una (6903)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
18/04/2023
12.05.2023
Dikabulkan
12-05-2023
25 Hari (5)
12-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-12 14:37:17
Putusan berhasil dibuat
2023-05-12 16:44:30
471 129/Pdt.P/2023/PA.Una (6904)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
18/04/2023
12.05.2023
Dikabulkan
12-05-2023
25 Hari (5)
12-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-12 12:43:41
Putusan berhasil dibuat
2023-05-12 13:46:00
472 127/Pdt.P/2023/PA.Una (6902)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
18/04/2023
12.05.2023
Digugurkan
12-05-2023
25 Hari (5)
12-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-12 15:33:00
Putusan berhasil dibuat
2023-05-12 15:42:51
473 176/Pdt.G/2023/PA.Una (6862)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
06/04/2023
17.04.2023
Dikabulkan
Verstek
04-05-2023
29 Hari (5)
29-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-04 15:43:57
Putusan berhasil dibuat
2023-05-04 15:48:02
474 175/Pdt.G/2023/PA.Una (6860)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
06/04/2023
17.04.2023
Dikabulkan
Verstek
04-05-2023
29 Hari (5)
14-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-04 12:50:48
Putusan berhasil dibuat
2023-05-04 14:58:38
475 174/Pdt.G/2023/PA.Una (6859)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/04/2023
17.04.2023
Dicabut
04-05-2023
29 Hari (5)
04-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-04 13:45:04
Putusan berhasil dibuat
2023-05-04 15:54:36
476 177/Pdt.G/2023/PA.Una (6863)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
10/04/2023
17.04.2023
Dikabulkan
Verstek
04-05-2023
25 Hari (5)
13-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-04 15:29:50
Putusan berhasil dibuat
2023-05-04 16:38:41
477 178/Pdt.G/2023/PA.Una (6864)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
10/04/2023
17.04.2023
Dikabulkan
Verstek
04-05-2023
25 Hari (5)
24-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-04 13:46:12
Putusan berhasil dibuat
2023-05-04 15:54:57
478 92/Pdt.P/2023/PA.Una (6866)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
11/04/2023
03.05.2023
Dikabulkan
03-05-2023
23 Hari (5)
18-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-03 11:49:06
Putusan berhasil dibuat
2023-05-03 12:54:45
479 171/Pdt.G/2023/PA.Una (6856)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
05/04/2023
13.04.2023
Dikabulkan
Verstek
03-05-2023
29 Hari (5)
22-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-03 14:12:43
Putusan berhasil dibuat
2023-05-03 14:14:40
480 173/Pdt.G/2023/PA.Una (6858)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
05/04/2023
13.04.2023
Dikabulkan
Verstek
03-05-2023
29 Hari (5)
19-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-03 09:24:11
Putusan berhasil dibuat
2023-05-03 09:33:27
481 172/Pdt.G/2023/PA.Una (6857)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Cherman Rahman,SH
05/04/2023
13.04.2023
Dikabulkan
Verstek
03-05-2023
29 Hari (5)
23-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-03 14:12:38
Putusan berhasil dibuat
2023-05-03 15:21:10
482 123/Pdt.P/2023/PA.Una (6897)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
14/04/2023
03.05.2023
Dikabulkan
03-05-2023
20 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-03 15:09:02
Putusan berhasil dibuat
2023-05-03 15:13:50
483 170/Pdt.G/2023/PA.Una (6855)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
05/04/2023
13.04.2023
Dikabulkan
Verstek
03-05-2023
29 Hari (5)
22-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-03 08:19:39
Putusan berhasil dibuat
2023-05-03 09:27:17
484 167/Pdt.G/2023/PA.Una (6852)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
04/04/2023
13.04.2023
Dikabulkan
Verstek
03-05-2023
30 Hari (5)
13-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-03 10:02:47
Putusan berhasil dibuat
2023-05-03 11:08:31
485 56/Pdt.G/2023/PA.Una (6693)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
24/01/2023
02.05.2023
Dikabulkan
Verstek
02-05-2023
99 Hari (1)
19-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-02 12:10:28
Putusan berhasil dibuat
2023-05-02 13:13:33
486 168/Pdt.G/2023/PA.Una (6853)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
04/04/2023
12.04.2023
Dikabulkan
Verstek
02-05-2023
29 Hari (5)
22-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-02 13:07:56
Putusan berhasil dibuat
2023-05-02 14:10:18
487 89/Pdt.P/2023/PA.Una (6851)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
04/04/2023
02.05.2023
Dikabulkan
02-05-2023
29 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-02 11:21:26
Putusan berhasil dibuat
2023-05-02 13:28:34
488 87/Pdt.P/2023/PA.Una (6848)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
03/04/2023
02.05.2023
Dikabulkan
02-05-2023
30 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-02 13:36:54
Putusan berhasil dibuat
2023-05-02 15:39:58
489 169/Pdt.G/2023/PA.Una (6854)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Cherman Rahman,SH
04/04/2023
12.04.2023
Dikabulkan
Verstek
02-05-2023
29 Hari (5)
19-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-02 12:32:58
Putusan berhasil dibuat
2023-05-02 12:41:31
490 93/Pdt.P/2023/PA.Una (6867)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
15-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 09:34:13
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 10:43:31
491 94/Pdt.P/2023/PA.Una (6868)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
15-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 12:14:23
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 13:19:06
492 95/Pdt.P/2023/PA.Una (6869)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
15-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 12:38:01
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 13:40:53
493 96/Pdt.P/2023/PA.Una (6870)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
15-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 12:17:30
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 12:21:43
494 97/Pdt.P/2023/PA.Una (6871)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
12/04/2023
28.04.2023
Dicabut
28-04-2023
17 Hari (5)
15-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 14:16:15
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 15:20:44
495 98/Pdt.P/2023/PA.Una (6872)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
15-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 09:10:22
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 10:19:26
496 99/Pdt.P/2023/PA.Una (6873)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
15-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 11:39:22
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 13:46:09
497 100/Pdt.P/2023/PA.Una (6874)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
28-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 14:30:11
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 16:36:36
498 101/Pdt.P/2023/PA.Una (6875)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
28-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 11:42:14
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 13:50:19
499 102/Pdt.P/2023/PA.Una (6876)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
28-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 12:38:29
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 12:46:00
500 91/Pdt.P/2023/PA.Una (6865)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
10/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 15:28:25
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 16:36:48
501 118/Pdt.P/2023/PA.Una (6892)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 13:37:20
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 15:46:21
502 119/Pdt.P/2023/PA.Una (6893)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 10:29:16
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 10:30:10
503 120/Pdt.P/2023/PA.Una (6894)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 08:13:09
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 09:18:58
504 121/Pdt.P/2023/PA.Una (6895)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 09:31:10
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 10:35:18
505 122/Pdt.P/2023/PA.Una (6896)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
13/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 10:20:53
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 10:27:23
506 108/Pdt.P/2023/PA.Una (6882)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 10:34:03
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 10:41:17
507 109/Pdt.P/2023/PA.Una (6883)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 12:16:17
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 12:20:02
508 110/Pdt.P/2023/PA.Una (6884)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 11:29:12
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 12:35:40
509 111/Pdt.P/2023/PA.Una (6885)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 15:10:46
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 16:11:33
510 112/Pdt.P/2023/PA.Una (6886)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 11:20:34
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 11:28:04
511 113/Pdt.P/2023/PA.Una (6887)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 14:17:37
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 16:22:24
512 104/Pdt.P/2023/PA.Una (6878)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
28-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 09:38:43
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 09:39:08
513 105/Pdt.P/2023/PA.Una (6879)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
28-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 09:06:05
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 10:13:18
514 106/Pdt.P/2023/PA.Una (6880)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
28-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 10:06:20
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 11:08:22
515 107/Pdt.P/2023/PA.Una (6881)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
28-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 12:23:40
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 14:26:57
516 103/Pdt.P/2023/PA.Una (6877)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
28-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 12:24:36
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 14:32:50
517 114/Pdt.P/2023/PA.Una (6888)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 14:35:35
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 14:37:59
518 115/Pdt.P/2023/PA.Una (6889)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 09:22:42
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 09:29:39
519 116/Pdt.P/2023/PA.Una (6890)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 11:11:41
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 12:17:00
520 117/Pdt.P/2023/PA.Una (6891)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 09:15:58
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 09:20:52
521 160/Pdt.G/2023/PA.Una (6842)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
21/03/2023
03.04.2023
Dikabulkan
18-04-2023
22 Hari (5)
03-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-18 08:30:07
Putusan berhasil dibuat
2023-04-18 09:36:24
522 90/Pdt.P/2023/PA.Una (6861)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
06/04/2023
17.04.2023
Dikabulkan
18-04-2023
13 Hari (5)
18-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-18 09:41:22
Putusan berhasil dibuat
2023-04-18 10:44:24
523 163/Pdt.G/2023/PA.Una (6845)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
24/03/2023
03.04.2023
Ditolak
17-04-2023
25 Hari (5)
02-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-17 08:47:50
Putusan berhasil dibuat
2023-04-17 10:48:08
524 88/Pdt.P/2023/PA.Una (6849)
Lain-Lain
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
03/04/2023
13.04.2023
Dikabulkan
13-04-2023
11 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-13 08:35:50
Putusan berhasil dibuat
2023-04-13 10:42:38
525 123/Pdt.G/2023/PA.Una (6789)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/03/2023
14.03.2023
Dikabulkan
13-04-2023
19 Hari (5)
02-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-13 14:27:48
Putusan berhasil dibuat
2023-04-13 15:32:35
526 137/Pdt.G/2023/PA.Una (6803)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
08/03/2023
16.03.2023
Dikabulkan
13-04-2023
25 Hari (5)
28-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-13 10:04:36
Putusan berhasil dibuat
2023-04-13 11:13:37
527 165/Pdt.G/2023/PA.Una (6847)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
29/03/2023
05.04.2023
Dikabulkan
Verstek
13-04-2023
16 Hari (5)
02-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-13 09:46:15
Putusan berhasil dibuat
2023-04-13 09:54:22
528 131/Pdt.G/2023/PA.Una (6797)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
07/03/2023
15.03.2023
Dikabulkan
12-04-2023
30 Hari (5)
04-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-12 15:47:13
Putusan berhasil dibuat
2023-04-12 15:48:00
529 129/Pdt.G/2023/PA.Una (6795)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
06/03/2023
15.03.2023
Ditolak
12-04-2023
26 Hari (5)
02-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-12 12:37:57
Putusan berhasil dibuat
2023-04-12 12:46:20
530 162/Pdt.G/2023/PA.Una (6844)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
24/03/2023
03.04.2023
Dikabulkan
Verstek
11-04-2023
19 Hari (5)
15-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-11 12:29:27
Putusan berhasil dibuat
2023-04-11 12:31:13
531 161/Pdt.G/2023/PA.Una (6843)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
24/03/2023
03.04.2023
Dikabulkan
Verstek
11-04-2023
19 Hari (5)
05-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-11 12:31:32
Putusan berhasil dibuat
2023-04-11 13:33:17
532 154/Pdt.G/2023/PA.Una (6832)
Cerai Talak
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
15/03/2023
28.03.2023
Dikabulkan
Verstek
11-04-2023
28 Hari (5)
27-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-11 09:35:02
Putusan berhasil dibuat
2023-04-11 10:39:49
533 159/Pdt.G/2023/PA.Una (6840)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
20/03/2023
27.03.2023
Ditolak
Verstek
10-04-2023
22 Hari (5)
28-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-10 10:07:04
Putusan berhasil dibuat
2023-04-10 11:16:43
534 151/Pdt.G/2023/PA.Una (6829)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15/03/2023
28.03.2023
Dikabulkan
Verstek
10-04-2023
27 Hari (5)
16-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-10 14:17:37
Putusan berhasil dibuat
2023-04-10 15:23:58
535 142/Pdt.G/2023/PA.Una (6808)
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
09/03/2023
16.03.2023
Dikabulkan
Verstek
06-04-2023
29 Hari (5)
28-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-06 11:31:41
Putusan berhasil dibuat
2023-04-06 13:32:20
536 156/Pdt.G/2023/PA.Una (6836)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
16/03/2023
28.03.2023
Dikabulkan
Verstek
06-04-2023
22 Hari (5)
11-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-06 14:29:38
Putusan berhasil dibuat
2023-04-06 14:31:30
537 85/Pdt.P/2023/PA.Una (6839)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
20/03/2023
05.04.2023
Dikabulkan
05-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-05 11:04:08
Putusan berhasil dibuat
2023-04-05 13:09:14
538 143/Pdt.G/2023/PA.Una (6821)
Cerai Talak
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
14/03/2023
21.03.2023
Ditolak
Verstek
05-04-2023
23 Hari (5)
20-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-05 15:31:34
Putusan berhasil dibuat
2023-04-05 15:36:18
539 158/Pdt.G/2023/PA.Una (6838)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
17/03/2023
28.03.2023
Dikabulkan
Verstek
04-04-2023
19 Hari (5)
27-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-04 14:39:37
Putusan berhasil dibuat
2023-04-04 16:41:41
540 152/Pdt.G/2023/PA.Una (6830)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
15/03/2023
27.03.2023
Dikabulkan
Verstek
04-04-2023
21 Hari (5)
26-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-04 12:26:41
Putusan berhasil dibuat
2023-04-04 14:30:58
541 155/Pdt.G/2023/PA.Una (6834)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
16/03/2023
28.03.2023
Dikabulkan
Verstek
04-04-2023
20 Hari (5)
26-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-04 11:01:08
Putusan berhasil dibuat
2023-04-04 13:03:56
542 84/Pdt.P/2023/PA.Una (6835)
Perwalian
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
16/03/2023
28.03.2023
Dicabut
04-04-2023
20 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-04 13:29:43
Putusan berhasil dibuat
2023-04-04 14:38:42
543 157/Pdt.G/2023/PA.Una (6837)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
17/03/2023
28.03.2023
Dikabulkan
Verstek
04-04-2023
19 Hari (5)
05-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-04 12:21:56
Putusan berhasil dibuat
2023-04-04 12:25:41
544 128/Pdt.G/2023/PA.Una (6794)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
06/03/2023
13.03.2023
Ditolak
04-04-2023
23 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-04 15:12:54
Putusan berhasil dibuat
2023-04-04 15:20:51
545 134/Pdt.G/2023/PA.Una (6800)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
07/03/2023
15.03.2023
Dikabulkan
Verstek
03-04-2023
28 Hari (5)
28-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-03 12:13:40
Putusan berhasil dibuat
2023-04-03 14:21:51
546 150/Pdt.G/2023/PA.Una (6828)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
15/03/2023
27.03.2023
Dikabulkan
Verstek
03-04-2023
20 Hari (5)
26-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-03 08:42:27
Putusan berhasil dibuat
2023-04-03 10:49:59
547 77/Pdt.G/2023/PA.Una (6738)
Kewarisan
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
08/02/2023
15.02.2023
Tidak Dapat Diterima
03-04-2023
27 Hari (7)
03-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-03 08:39:08
Putusan berhasil dibuat
2023-04-03 08:46:18
548 147/Pdt.G/2023/PA.Una (6825)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
14/03/2023
27.03.2023
Dikabulkan
Verstek
03-04-2023
21 Hari (5)
05-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-03 14:46:35
Putusan berhasil dibuat
2023-04-03 16:54:45
549 86/Pdt.P/2023/PA.Una (6841)
Dispensasi Kawin
Nurul Aini, S.HI
Ansar, SH
21/03/2023
03.04.2023
Dikabulkan
03-04-2023
14 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-03 12:38:15
Putusan berhasil dibuat
2023-04-03 14:45:30
550 153/Pdt.G/2023/PA.Una (6831)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
15/03/2023
27.03.2023
Dikabulkan
Verstek
03-04-2023
20 Hari (5)
18-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-03 08:40:55
Putusan berhasil dibuat
2023-04-03 08:44:28
551 144/Pdt.G/2023/PA.Una (6822)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
14/03/2023
21.03.2023
Dikabulkan
Verstek
03-04-2023
21 Hari (5)
26-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-03 12:08:44
Putusan berhasil dibuat
2023-04-03 12:14:12
552 83/Pdt.P/2023/PA.Una (6833)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
16/03/2023
03.04.2023
Dicabut
03-04-2023
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-03 09:13:07
Putusan berhasil dibuat
2023-04-03 10:17:41
553 136/Pdt.G/2023/PA.Una (6802)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
07/03/2023
15.03.2023
Dikabulkan
Verstek
03-04-2023
28 Hari (5)
26-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-03 13:06:26
Putusan berhasil dibuat
2023-04-03 15:11:10
554 75/Pdt.P/2023/PA.Una (6813)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
13/03/2023
30.03.2023
Dikabulkan
30-03-2023
18 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 10:42:08
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 11:51:36
555 76/Pdt.P/2023/PA.Una (6814)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
13/03/2023
30.03.2023
Dikabulkan
30-03-2023
18 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 11:10:35
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 12:16:14
556 79/Pdt.P/2023/PA.Una (6817)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
13/03/2023
30.03.2023
Dikabulkan
30-03-2023
18 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 13:43:12
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 15:45:14
557 80/Pdt.P/2023/PA.Una (6818)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
13/03/2023
30.03.2023
Dikabulkan
30-03-2023
18 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 09:35:32
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 10:36:49
558 78/Pdt.P/2023/PA.Una (6816)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
13/03/2023
30.03.2023
Dikabulkan
30-03-2023
18 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 15:04:17
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 17:05:18
559 71/Pdt.P/2023/PA.Una (6809)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
13/03/2023
30.03.2023
Dikabulkan
30-03-2023
18 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 10:10:02
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 11:12:02
560 72/Pdt.P/2023/PA.Una (6810)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
13/03/2023
30.03.2023
Dikabulkan
30-03-2023
18 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 10:07:24
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 10:11:07
561 74/Pdt.P/2023/PA.Una (6812)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
13/03/2023
30.03.2023
Dikabulkan
30-03-2023
18 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 11:25:23
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 12:30:04
562 146/Pdt.G/2023/PA.Una (6824)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
14/03/2023
21.03.2023
Dikabulkan
Verstek
30-03-2023
17 Hari (5)
02-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 12:50:02
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 14:57:16
563 77/Pdt.P/2023/PA.Una (6815)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
13/03/2023
30.03.2023
Dikabulkan
30-03-2023
18 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 13:27:18
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 15:35:57
564 148/Pdt.G/2023/PA.Una (6826)
Penguasaan Anak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
14/03/2023
21.03.2023
Perdamaian
30-03-2023
8 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 08:50:51
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 10:58:11
565 73/Pdt.P/2023/PA.Una (6811)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
13/03/2023
30.03.2023
Dikabulkan
30-03-2023
18 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 12:06:13
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 12:10:36
566 81/Pdt.P/2023/PA.Una (6819)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
13/03/2023
30.03.2023
Dikabulkan
30-03-2023
18 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 13:13:35
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 15:21:51
567 82/Pdt.P/2023/PA.Una (6820)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
13/03/2023
30.03.2023
Dikabulkan
30-03-2023
18 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 08:39:03
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 08:45:04
568 139/Pdt.G/2023/PA.Una (6805)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
08/03/2023
16.03.2023
Dikabulkan
Verstek
29-03-2023
22 Hari (5)
17-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-29 10:02:35
Putusan berhasil dibuat
2023-03-29 12:10:53
569 140/Pdt.G/2023/PA.Una (6806)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
08/03/2023
16.03.2023
Dikabulkan
Verstek
29-03-2023
22 Hari (5)
18-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-29 08:30:46
Putusan berhasil dibuat
2023-03-29 10:37:26
570 141/Pdt.G/2023/PA.Una (6807)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
09/03/2023
16.03.2023
Dikabulkan
Verstek
28-03-2023
20 Hari (5)
13-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-28 13:39:29
Putusan berhasil dibuat
2023-03-28 15:40:03
571 126/Pdt.G/2023/PA.Una (6792)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
06/03/2023
13.03.2023
Dikabulkan
Verstek
28-03-2023
23 Hari (5)
26-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-28 09:01:58
Putusan berhasil dibuat
2023-03-28 09:03:13
572 138/Pdt.G/2023/PA.Una (6804)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
08/03/2023
15.03.2023
Dikabulkan
Verstek
27-03-2023
20 Hari (5)
12-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-27 14:42:49
Putusan berhasil dibuat
2023-03-27 16:46:11
573 132/Pdt.G/2023/PA.Una (6798)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
07/03/2023
15.03.2023
Dikabulkan
Verstek
27-03-2023
21 Hari (5)
02-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-27 11:27:50
Putusan berhasil dibuat
2023-03-27 13:34:13
574 135/Pdt.G/2023/PA.Una (6801)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
07/03/2023
15.03.2023
Dikabulkan
Verstek
27-03-2023
21 Hari (5)
05-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-27 09:31:50
Putusan berhasil dibuat
2023-03-27 11:32:37
575 130/Pdt.G/2023/PA.Una (6796)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
07/03/2023
15.03.2023
Dikabulkan
Verstek
27-03-2023
21 Hari (5)
12-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-27 08:20:16
Putusan berhasil dibuat
2023-03-27 09:25:11
576 121/Pdt.G/2023/PA.Una (6786)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
02/03/2023
13.03.2023
Dicabut
24-03-2023
23 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-24 10:44:11
Putusan berhasil dibuat
2023-03-24 12:52:35
577 133/Pdt.G/2023/PA.Una (6799)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
07/03/2023
14.03.2023
Dikabulkan
Verstek
21-03-2023
15 Hari (5)
12-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-21 15:44:01
Putusan berhasil dibuat
2023-03-21 16:46:48
578 122/Pdt.G/2023/PA.Una (6788)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/03/2023
14.03.2023
Dikabulkan
Verstek
21-03-2023
16 Hari (5)
12-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-21 13:16:40
Putusan berhasil dibuat
2023-03-21 14:24:26
579 149/Pdt.G/2023/PA.Una (6827)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
14/03/2023
21.03.2023
Dicabut
21-03-2023
8 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-21 15:31:21
Putusan berhasil dibuat
2023-03-21 15:32:48
580 87/Pdt.G/2023/PA.Una (6748)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
13/02/2023
22.02.2023
Dikabulkan
21-03-2023
30 Hari (5)
05-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-21 10:24:48
Putusan berhasil dibuat
2023-03-21 12:31:53
581 107/Pdt.G/2023/PA.Una (6771)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
22/02/2023
01.03.2023
Dikabulkan
20-03-2023
20 Hari (5)
10-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-20 12:05:07
Putusan berhasil dibuat
2023-03-20 13:08:02
582 125/Pdt.G/2023/PA.Una (6791)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Nadra, S.Ag
06/03/2023
13.03.2023
Dicabut
20-03-2023
15 Hari (5)
20-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-20 11:30:43
Putusan berhasil dibuat
2023-03-20 11:34:08
583 85/Pdt.G/2023/PA.Una (6746)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
13/02/2023
20.02.2023
Dikabulkan
20-03-2023
26 Hari (5)
17-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-20 08:18:24
Putusan berhasil dibuat
2023-03-20 09:19:59
584 70/Pdt.P/2023/PA.Una (6787)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
02/03/2023
20.03.2023
Dikabulkan
20-03-2023
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-20 09:07:12
Putusan berhasil dibuat
2023-03-20 11:09:13
585 111/Pdt.G/2023/PA.Una (6775)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
23/02/2023
02.03.2023
Ditolak
Verstek
20-03-2023
26 Hari (5)
05-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-20 13:12:55
Putusan berhasil dibuat
2023-03-20 14:18:46
586 119/Pdt.G/2023/PA.Una (6784)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
02/03/2023
09.03.2023
Dicabut
16-03-2023
15 Hari (5)
16-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-16 14:44:33
Putusan berhasil dibuat
2023-03-16 15:51:00
587 115/Pdt.G/2023/PA.Una (6779)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Lasmanah, S.HI
02/03/2023
09.03.2023
Dikabulkan
Verstek
16-03-2023
15 Hari (5)
11-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-16 08:39:55
Putusan berhasil dibuat
2023-03-16 08:46:23
588 117/Pdt.G/2023/PA.Una (6782)
Cerai Talak
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
02/03/2023
09.03.2023
Dikabulkan
Verstek
16-03-2023
15 Hari (5)
03-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-16 15:48:04
Putusan berhasil dibuat
2023-03-16 16:52:19
589 116/Pdt.G/2023/PA.Una (6781)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Lasmanah, S.HI
02/03/2023
09.03.2023
Dikabulkan
Verstek
16-03-2023
15 Hari (5)
03-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-16 10:46:31
Putusan berhasil dibuat
2023-03-16 10:51:34
590 114/Pdt.G/2023/PA.Una (6778)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
01/03/2023
08.03.2023
Dikabulkan
Verstek
15-03-2023
15 Hari (5)
31-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-15 14:47:38
Putusan berhasil dibuat
2023-03-15 15:48:32
591 110/Pdt.G/2023/PA.Una (6774)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
23/02/2023
07.03.2023
Dikabulkan
Verstek
15-03-2023
21 Hari (5)
26-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-15 14:26:22
Putusan berhasil dibuat
2023-03-15 15:33:27
592 113/Pdt.G/2023/PA.Una (6777)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
01/03/2023
08.03.2023
Dikabulkan
Verstek
15-03-2023
15 Hari (5)
04-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-15 10:41:07
Putusan berhasil dibuat
2023-03-15 11:43:24
593 127/Pdt.G/2023/PA.Una (6793)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/03/2023
14.03.2023
Dicabut
14-03-2023
9 Hari (5)
14-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-14 10:11:39
Putusan berhasil dibuat
2023-03-14 11:14:22
594 86/Pdt.G/2023/PA.Una (6747)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
13/02/2023
20.02.2023
Ditolak
14-03-2023
22 Hari (5)
31-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-14 09:13:36
Putusan berhasil dibuat
2023-03-14 10:16:58
595 89/Pdt.G/2023/PA.Una (6752)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
14/02/2023
22.02.2023
Dikabulkan
14-03-2023
22 Hari (5)
30-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-14 11:33:36
Putusan berhasil dibuat
2023-03-14 11:41:36
596 100/Pdt.G/2023/PA.Una (6763)
Penguasaan Anak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
20/02/2023
27.02.2023
Perdamaian
13-03-2023
15 Hari (5)
03-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-13 15:01:09
Putusan berhasil dibuat
2023-03-13 16:03:32
597 88/Pdt.G/2023/PA.Una (6749)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
13/02/2023
20.02.2023
Dikabulkan
Verstek
13-03-2023
29 Hari (5)
13-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-13 15:02:41
Putusan berhasil dibuat
2023-03-13 16:03:12
598 124/Pdt.G/2023/PA.Una (6790)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
06/03/2023
13.03.2023
Dicabut
13-03-2023
8 Hari (5)
13-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-13 09:44:35
Putusan berhasil dibuat
2023-03-13 10:50:36
599 67/Pdt.G/2023/PA.Una (6728)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/02/2023
14.02.2023
Dikabulkan
13-03-2023
28 Hari (5)
04-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-13 11:20:43
Putusan berhasil dibuat
2023-03-13 11:23:39
600 104/Pdt.G/2023/PA.Una (6767)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
22/02/2023
02.03.2023
Dikabulkan
Verstek
13-03-2023
20 Hari (5)
11-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-13 13:42:57
Putusan berhasil dibuat
2023-03-13 13:51:36
601 98/Pdt.G/2023/PA.Una (6761)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
17/02/2023
27.02.2023
Dikabulkan
Verstek
13-03-2023
25 Hari (5)
29-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-13 13:16:56
Putusan berhasil dibuat
2023-03-13 15:20:28
602 69/Pdt.P/2023/PA.Una (6780)
Dispensasi Kawin
Nurul Aini, S.HI
Lasmanah, S.HI
02/03/2023
09.03.2023
Dikabulkan
09-03-2023
8 Hari (5)
09-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-09 13:10:31
Putusan berhasil dibuat
2023-03-09 14:15:35
603 68/Pdt.P/2023/PA.Una (6768)
Dispensasi Kawin
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
22/02/2023
02.03.2023
Digugurkan
09-03-2023
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-09 15:36:09
Putusan berhasil dibuat
2023-03-09 15:39:33
604 78/Pdt.G/2023/PA.Una (6739)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
08/02/2023
15.02.2023
Ditolak
09-03-2023
22 Hari (5)
31-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-09 15:07:10
Putusan berhasil dibuat
2023-03-09 16:08:34
605 120/Pdt.G/2023/PA.Una (6785)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
02/03/2023
09.03.2023
Dicabut
09-03-2023
8 Hari (5)
09-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-09 15:13:46
Putusan berhasil dibuat
2023-03-09 15:21:10
606 108/Pdt.G/2023/PA.Una (6772)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
22/02/2023
01.03.2023
Dikabulkan
Verstek
08-03-2023
15 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-08 11:43:16
Putusan berhasil dibuat
2023-03-08 11:48:40
607 102/Pdt.G/2023/PA.Una (6765)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
20/02/2023
01.03.2023
Dikabulkan
Verstek
08-03-2023
17 Hari (5)
27-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-08 15:12:50
Putusan berhasil dibuat
2023-03-08 15:13:25
608 106/Pdt.G/2023/PA.Una (6770)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
22/02/2023
01.03.2023
Dikabulkan
Verstek
08-03-2023
15 Hari (5)
30-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-08 14:41:54
Putusan berhasil dibuat
2023-03-08 16:46:35
609 92/Pdt.G/2023/PA.Una (6755)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15/02/2023
22.02.2023
Dikabulkan
VERSTEK tdk diceklis
08-03-2023
22 Hari (5)
03-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-08 08:05:25
Putusan berhasil dibuat
2023-03-08 09:13:57
610 105/Pdt.G/2023/PA.Una (6769)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
22/02/2023
01.03.2023
Dikabulkan
Verstek
08-03-2023
15 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-08 11:44:22
Putusan berhasil dibuat
2023-03-08 12:53:27
611 71/Pdt.G/2023/PA.Una (6732)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/02/2023
14.02.2023
Ditolak
07-03-2023
22 Hari (5)
22-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-07 10:49:48
Putusan berhasil dibuat
2023-03-07 10:50:28
612 83/Pdt.G/2023/PA.Una (6744)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
09/02/2023
20.02.2023
Dikabulkan
Verstek
06-03-2023
26 Hari (5)
27-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-06 13:35:51
Putusan berhasil dibuat
2023-03-06 14:44:08
613 101/Pdt.G/2023/PA.Una (6764)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
20/02/2023
27.02.2023
Dikabulkan
Verstek
06-03-2023
15 Hari (5)
27-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-06 14:30:35
Putusan berhasil dibuat
2023-03-06 15:37:47
614 99/Pdt.G/2023/PA.Una (6762)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
20/02/2023
27.02.2023
Dikabulkan
Verstek
06-03-2023
15 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-06 13:05:10
Putusan berhasil dibuat
2023-03-06 13:12:19
615 103/Pdt.G/2023/PA.Una (6766)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
20/02/2023
27.02.2023
Dikabulkan
Verstek
06-03-2023
15 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-06 10:36:46
Putusan berhasil dibuat
2023-03-06 11:39:00
616 109/Pdt.G/2023/PA.Una (6773)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
22/02/2023
02.03.2023
Dicabut
02-03-2023
9 Hari (5)
02-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-02 11:37:30
Putusan berhasil dibuat
2023-03-02 13:42:03
617 66/Pdt.P/2023/PA.Una (6750)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
13/02/2023
02.03.2023
Dikabulkan
02-03-2023
18 Hari (5)
02-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-02 10:46:11
Putusan berhasil dibuat
2023-03-02 10:48:34
618 81/Pdt.G/2023/PA.Una (6742)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
09/02/2023
28.02.2023
Dikabulkan
02-03-2023
22 Hari (5)
22-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-02 11:49:12
Putusan berhasil dibuat
2023-03-02 13:57:06
619 97/Pdt.G/2023/PA.Una (6760)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
16/02/2023
23.02.2023
Dikabulkan
Verstek
02-03-2023
15 Hari (5)
17-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-02 13:48:17
Putusan berhasil dibuat
2023-03-02 15:52:04
620 95/Pdt.G/2023/PA.Una (6758)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
15/02/2023
22.02.2023
Dikabulkan
Verstek
01-03-2023
15 Hari (5)
17-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-01 08:14:27
Putusan berhasil dibuat
2023-03-01 09:17:46
621 67/Pdt.P/2023/PA.Una (6751)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
14/02/2023
01.03.2023
Dikabulkan
01-03-2023
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-01 12:23:07
Putusan berhasil dibuat
2023-03-01 12:26:23
622 90/Pdt.G/2023/PA.Una (6753)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
14/02/2023
22.02.2023
Dikabulkan
Verstek
01-03-2023
16 Hari (5)
20-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-01 08:45:39
Putusan berhasil dibuat
2023-03-01 10:54:35
623 94/Pdt.G/2023/PA.Una (6757)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15/02/2023
22.02.2023
Dikabulkan
Verstek
01-03-2023
15 Hari (5)
21-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-01 13:02:18
Putusan berhasil dibuat
2023-03-01 14:07:07
624 93/Pdt.G/2023/PA.Una (6756)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
15/02/2023
22.02.2023
Dikabulkan
Verstek
01-03-2023
15 Hari (5)
20-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-01 13:35:08
Putusan berhasil dibuat
2023-03-01 14:39:03
625 62/Pdt.G/2023/PA.Una (6721)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
03/02/2023
13.02.2023
Dikabulkan
Verstek
27-02-2023
25 Hari (5)
20-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-27 13:31:22
Putusan berhasil dibuat
2023-02-27 13:38:17
626 40/Pdt.G/2023/PA.Una (6676)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
18/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
27-02-2023
27 Hari (5)
14-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-27 13:42:42
Putusan berhasil dibuat
2023-02-27 14:50:50
627 70/Pdt.G/2023/PA.Una (6731)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
06/02/2023
15.02.2023
Dikabulkan
Verstek
27-02-2023
22 Hari (5)
17-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-27 12:45:04
Putusan berhasil dibuat
2023-02-27 14:51:34
628 84/Pdt.G/2023/PA.Una (6745)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
10/02/2023
20.02.2023
Dikabulkan
VERSTEK tdk diceklis
27-02-2023
18 Hari (5)
17-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-27 10:05:28
Putusan berhasil dibuat
2023-02-27 10:13:11
629 35/Pdt.G/2023/PA.Una (6671)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
17/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
23-02-2023
26 Hari (5)
20-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-23 14:44:43
Putusan berhasil dibuat
2023-02-23 14:52:21
630 79/Pdt.G/2023/PA.Una (6740)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
08/02/2023
15.02.2023
Dicabut
23-02-2023
16 Hari (5)
23-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-23 08:25:04
Putusan berhasil dibuat
2023-02-23 09:28:41
631 75/Pdt.G/2023/PA.Una (6736)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
08/02/2023
15.02.2023
Dikabulkan
Verstek
23-02-2023
16 Hari (5)
15-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-23 11:01:40
Putusan berhasil dibuat
2023-02-23 13:04:46
632 76/Pdt.G/2023/PA.Una (6737)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
08/02/2023
15.02.2023
Dikabulkan
Verstek
23-02-2023
16 Hari (5)
13-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-23 12:06:41
Putusan berhasil dibuat
2023-02-23 13:07:39
633 73/Pdt.G/2023/PA.Una (6734)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
07/02/2023
15.02.2023
Dikabulkan
Verstek
23-02-2023
17 Hari (5)
13-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-23 12:08:00
Putusan berhasil dibuat
2023-02-23 12:10:52
634 65/Pdt.P/2023/PA.Una (6724)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
06/02/2023
23.02.2023
Dikabulkan
23-02-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-23 09:10:06
Putusan berhasil dibuat
2023-02-23 09:17:44
635 80/Pdt.G/2023/PA.Una (6741)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
08/02/2023
15.02.2023
Dikabulkan
Verstek
23-02-2023
16 Hari (5)
13-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-23 13:36:56
Putusan berhasil dibuat
2023-02-23 13:45:49
636 60/Pdt.G/2023/PA.Una (6699)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
01/02/2023
08.02.2023
Dikabulkan
Verstek
23-02-2023
23 Hari (5)
16-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-23 14:10:11
Putusan berhasil dibuat
2023-02-23 16:15:24
637 52/Pdt.G/2023/PA.Una (6689)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
24/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
Verstek
23-02-2023
31 Hari (3)
20-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-23 15:23:32
Putusan berhasil dibuat
2023-02-23 16:24:01
638 96/Pdt.G/2023/PA.Una (6759)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
15/02/2023
22.02.2023
Dicabut
22-02-2023
8 Hari (5)
22-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-22 15:33:41
Putusan berhasil dibuat
2023-02-22 16:42:10
639 91/Pdt.G/2023/PA.Una (6754)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
14/02/2023
22.02.2023
Dicabut
22-02-2023
9 Hari (5)
22-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-22 14:25:32
Putusan berhasil dibuat
2023-02-22 16:26:51
640 44/Pdt.G/2023/PA.Una (6681)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
19/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
22-02-2023
28 Hari (5)
09-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-22 12:12:21
Putusan berhasil dibuat
2023-02-22 14:19:49
641 72/Pdt.G/2023/PA.Una (6733)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
07/02/2023
14.02.2023
Dikabulkan
Verstek
22-02-2023
16 Hari (5)
21-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-22 10:34:12
Putusan berhasil dibuat
2023-02-22 10:38:38
642 66/Pdt.G/2023/PA.Una (6727)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/02/2023
14.02.2023
Dikabulkan
Verstek
22-02-2023
17 Hari (5)
15-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-22 12:08:33
Putusan berhasil dibuat
2023-02-22 12:10:45
643 51/Pdt.G/2023/PA.Una (6688)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
24/01/2023
07.02.2023
Dikabulkan
Verstek
Bukan VERSTEK
22-02-2023
23 Hari (5)
15-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-22 15:04:30
Putusan berhasil dibuat
2023-02-22 17:07:47
644 64/Pdt.G/2023/PA.Una (6725)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/02/2023
14.02.2023
Dikabulkan
Verstek
22-02-2023
17 Hari (5)
13-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-22 11:05:28
Putusan berhasil dibuat
2023-02-22 13:11:02
645 60/Pdt.P/2023/PA.Una (6717)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
03/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
21-02-2023
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 11:19:42
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 11:26:12
646 61/Pdt.P/2023/PA.Una (6718)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
03/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
21-02-2023
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 09:04:56
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 09:12:03
647 62/Pdt.P/2023/PA.Una (6719)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
03/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
21-02-2023
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 13:29:35
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 13:34:05
648 63/Pdt.P/2023/PA.Una (6720)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
03/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
21-02-2023
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 12:03:57
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 14:04:28
649 59/Pdt.P/2023/PA.Una (6716)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
03/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
21-02-2023
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 15:09:35
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 17:14:07
650 56/Pdt.P/2023/PA.Una (6713)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Nadra, S.Ag
03/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
21-02-2023
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 12:30:58
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 14:36:50
651 55/Pdt.P/2023/PA.Una (6712)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Nadra, S.Ag
03/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
21-02-2023
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 13:14:49
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 13:19:27
652 42/Pdt.P/2023/PA.Una (6695)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
01/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
21-02-2023
21 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 11:34:08
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 11:38:52
653 58/Pdt.P/2023/PA.Una (6715)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Nadra, S.Ag
03/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
21-02-2023
19 Hari (5)
21-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 10:20:23
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 12:21:32
654 57/Pdt.P/2023/PA.Una (6714)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Nadra, S.Ag
03/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
21-02-2023
19 Hari (5)
21-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 09:42:31
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 10:47:09
655 54/Pdt.P/2023/PA.Una (6711)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
03/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
21-02-2023
19 Hari (5)
21-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 10:31:56
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 11:39:55
656 58/Pdt.G/2023/PA.Una (6696)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
01/02/2023
09.02.2023
Dikabulkan
Verstek
20-02-2023
20 Hari (5)
13-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 13:23:39
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 15:27:26
657 61/Pdt.G/2023/PA.Una (6710)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
03/02/2023
13.02.2023
Dikabulkan
Verstek
20-02-2023
18 Hari (5)
21-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 15:49:11
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 17:58:56
658 57/Pdt.G/2023/PA.Una (6694)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
27/01/2023
06.02.2023
Dikabulkan
Verstek
20-02-2023
25 Hari (5)
15-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 15:02:33
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 17:03:26
659 63/Pdt.G/2023/PA.Una (6722)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
06/02/2023
13.02.2023
Dikabulkan
Verstek
20-02-2023
15 Hari (5)
09-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 11:23:19
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 13:26:50
660 68/Pdt.G/2023/PA.Una (6729)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Cherman Rahman,SH
06/02/2023
13.02.2023
Dikabulkan
Verstek
20-02-2023
15 Hari (5)
20-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 08:01:14
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 08:02:34
661 49/Pdt.G/2023/PA.Una (6686)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
19/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
20-02-2023
26 Hari (5)
09-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 08:12:21
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 10:20:29
662 65/Pdt.G/2023/PA.Una (6726)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
06/02/2023
13.02.2023
Dikabulkan
Verstek
20-02-2023
15 Hari (5)
15-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 10:40:11
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 11:46:08
663 69/Pdt.G/2023/PA.Una (6730)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
06/02/2023
13.02.2023
Dikabulkan
Verstek
20-02-2023
15 Hari (5)
09-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 12:12:20
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 14:13:53
664 43/Pdt.P/2023/PA.Una (6697)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam
Cherman Rahman,SH
01/02/2023
17.02.2023
Dikabulkan
17-02-2023
17 Hari (5)
06-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 13:17:25
Putusan berhasil dibuat
2023-02-17 15:26:41
665 47/Pdt.P/2023/PA.Una (6703)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
01/02/2023
17.02.2023
Dikabulkan
17-02-2023
17 Hari (5)
17-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 12:13:35
Putusan berhasil dibuat
2023-02-17 13:17:09
666 48/Pdt.P/2023/PA.Una (6704)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
01/02/2023
17.02.2023
Digugurkan
17-02-2023
17 Hari (5)
17-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 12:01:11
Putusan berhasil dibuat
2023-02-17 12:09:27
667 49/Pdt.P/2023/PA.Una (6705)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
01/02/2023
17.02.2023
Dikabulkan
17-02-2023
17 Hari (5)
06-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 12:40:14
Putusan berhasil dibuat
2023-02-17 12:44:06
668 50/Pdt.P/2023/PA.Una (6706)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
01/02/2023
17.02.2023
Dikabulkan
17-02-2023
17 Hari (5)
06-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 12:07:24
Putusan berhasil dibuat
2023-02-17 13:14:37
669 51/Pdt.P/2023/PA.Una (6707)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
01/02/2023
17.02.2023
Dikabulkan
17-02-2023
17 Hari (5)
06-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 08:31:58
Putusan berhasil dibuat
2023-02-17 08:40:32
670 46/Pdt.P/2023/PA.Una (6702)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
01/02/2023
17.02.2023
Dikabulkan
17-02-2023
17 Hari (5)
17-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 12:43:55
Putusan berhasil dibuat
2023-02-17 14:52:09
671 45/Pdt.P/2023/PA.Una (6701)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
01/02/2023
17.02.2023
Dikabulkan
17-02-2023
17 Hari (5)
17-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 10:07:28
Putusan berhasil dibuat
2023-02-17 10:15:26
672 52/Pdt.P/2023/PA.Una (6708)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
01/02/2023
17.02.2023
Dikabulkan
17-02-2023
17 Hari (5)
06-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 09:50:57
Putusan berhasil dibuat
2023-02-17 10:54:35
673 53/Pdt.P/2023/PA.Una (6709)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
01/02/2023
17.02.2023
Dikabulkan
17-02-2023
17 Hari (5)
06-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 12:41:23
Putusan berhasil dibuat
2023-02-17 13:47:00
674 44/Pdt.P/2023/PA.Una (6700)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
01/02/2023
17.02.2023
Digugurkan
17-02-2023
17 Hari (5)
17-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 08:42:19
Putusan berhasil dibuat
2023-02-17 09:43:07
675 59/Pdt.G/2023/PA.Una (6698)
Cerai Talak
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
01/02/2023
08.02.2023
Dikabulkan
Verstek
15-02-2023
15 Hari (5)
08-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-15 12:16:17
Putusan berhasil dibuat
2023-02-15 13:25:37
676 74/Pdt.G/2023/PA.Una (6735)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
07/02/2023
15.02.2023
Dicabut
15-02-2023
9 Hari (5)
15-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-15 12:43:54
Putusan berhasil dibuat
2023-02-15 12:45:07
677 53/Pdt.G/2023/PA.Una (6690)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
24/01/2023
07.02.2023
Dikabulkan
Verstek
15-02-2023
23 Hari (5)
14-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-15 13:27:18
Putusan berhasil dibuat
2023-02-15 13:31:45
678 50/Pdt.G/2023/PA.Una (6687)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
19/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
Verstek
15-02-2023
28 Hari (5)
08-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-15 15:49:18
Putusan berhasil dibuat
2023-02-15 15:58:17
679 64/Pdt.P/2023/PA.Una (6723)
Dispensasi Kawin
Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H
Ansar, SH
06/02/2023
14.02.2023
Dikabulkan
14-02-2023
9 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-14 15:17:21
Putusan berhasil dibuat
2023-02-14 15:23:04
680 19/Pdt.G/2023/PA.Una (6621)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
10/01/2023
17.01.2023
Dikabulkan
13-02-2023
28 Hari (5)
28-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-13 08:21:17
Putusan berhasil dibuat
2023-02-13 09:29:35
681 48/Pdt.G/2023/PA.Una (6685)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Lasmanah, S.HI
19/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
Verstek
13-02-2023
26 Hari (5)
02-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-13 14:31:16
Putusan berhasil dibuat
2023-02-13 14:39:28
682 46/Pdt.G/2023/PA.Una (6683)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
19/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
Verstek
08-02-2023
21 Hari (5)
24-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-08 15:00:51
Putusan berhasil dibuat
2023-02-08 15:01:09
683 10/Pdt.G/2023/PA.Una (6611)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
09/01/2023
16.01.2023
Dikabulkan
08-02-2023
23 Hari (5)
23-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-08 09:18:40
Putusan berhasil dibuat
2023-02-08 11:22:33
684 24/Pdt.G/2023/PA.Una (6628)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
11/01/2023
19.01.2023
Dicabut
Verstek
Bukan VERSTEK
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
08-02-2023
22 Hari (5)
08-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-08 15:29:21
Putusan berhasil dibuat
2023-02-08 17:38:48
685 55/Pdt.G/2023/PA.Una (6692)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
24/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
Verstek
08-02-2023
16 Hari (5)
28-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-08 13:36:13
Putusan berhasil dibuat
2023-02-08 13:39:04
686 47/Pdt.G/2023/PA.Una (6684)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam
Cherman Rahman,SH
19/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
08-02-2023
21 Hari (5)
23-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-08 15:30:43
Putusan berhasil dibuat
2023-02-08 17:32:20
687 54/Pdt.G/2023/PA.Una (6691)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
24/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
Verstek
08-02-2023
16 Hari (5)
28-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-08 14:03:19
Putusan berhasil dibuat
2023-02-08 16:05:44
688 36/Pdt.G/2023/PA.Una (6672)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
17/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
Verstek
08-02-2023
23 Hari (5)
03-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-08 10:39:09
Putusan berhasil dibuat
2023-02-08 11:46:55
689 28/Pdt.G/2023/PA.Una (6633)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Ansar, SH
11/01/2023
24.01.2023
Dikabulkan
Verstek
07-02-2023
28 Hari (5)
27-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-07 15:07:09
Putusan berhasil dibuat
2023-02-07 15:15:52
690 33/Pdt.G/2023/PA.Una (6669)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
16/01/2023
24.01.2023
Dikabulkan
Verstek
07-02-2023
23 Hari (5)
28-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-07 08:10:44
Putusan berhasil dibuat
2023-02-07 09:18:39
691 41/Pdt.G/2023/PA.Una (6677)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Lasmanah, S.HI
18/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
Verstek
06-02-2023
20 Hari (5)
24-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-06 10:43:27
Putusan berhasil dibuat
2023-02-06 10:46:19
692 31/Pdt.G/2023/PA.Una (6653)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
16/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
Verstek
06-02-2023
22 Hari (5)
23-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-06 08:06:15
Putusan berhasil dibuat
2023-02-06 10:14:12
693 32/Pdt.G/2023/PA.Una (6654)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Lasmanah, S.HI
16/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
Verstek
06-02-2023
22 Hari (5)
07-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-06 12:00:28
Putusan berhasil dibuat
2023-02-06 13:02:41
694 43/Pdt.G/2023/PA.Una (6680)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Cherman Rahman,SH
18/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
Verstek
06-02-2023
20 Hari (5)
27-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-06 15:18:08
Putusan berhasil dibuat
2023-02-06 17:26:11
695 41/Pdt.P/2023/PA.Una (6679)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli
Cherman Rahman,SH
18/01/2023
06.02.2023
Dikabulkan
06-02-2023
20 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-06 10:01:13
Putusan berhasil dibuat
2023-02-06 10:05:23
696 30/Pdt.G/2023/PA.Una (6652)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Cherman Rahman,SH
16/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
Verstek
06-02-2023
22 Hari (5)
13-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-06 13:23:16
Putusan berhasil dibuat
2023-02-06 13:31:44
697 38/Pdt.G/2023/PA.Una (6674)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Cherman Rahman,SH
18/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
Verstek
06-02-2023
20 Hari (5)
23-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-06 13:41:49
Putusan berhasil dibuat
2023-02-06 15:43:04
698 34/Pdt.G/2023/PA.Una (6670)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Lasmanah, S.HI
16/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
Verstek
06-02-2023
22 Hari (5)
06-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-06 10:48:17
Putusan berhasil dibuat
2023-02-06 12:53:21
699 37/Pdt.G/2023/PA.Una (6673)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Lasmanah, S.HI
17/01/2023
25.01.2023
Dicabut
06-02-2023
21 Hari (5)
06-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-06 14:04:20
Putusan berhasil dibuat
2023-02-06 15:06:36
700 39/Pdt.G/2023/PA.Una (6675)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Lasmanah, S.HI
18/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
Verstek
06-02-2023
20 Hari (5)
27-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-06 15:47:44
Putusan berhasil dibuat
2023-02-06 17:48:11
701 42/Pdt.G/2023/PA.Una (6678)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Lasmanah, S.HI
18/01/2023
25.01.2023
Dicabut
06-02-2023
20 Hari (5)
06-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-06 15:11:11
Putusan berhasil dibuat
2023-02-06 17:20:31
702 27/Pdt.P/2023/PA.Una (6655)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 10:30:08
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 11:37:01
703 29/Pdt.P/2023/PA.Una (6657)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 12:27:52
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 13:28:10
704 30/Pdt.P/2023/PA.Una (6658)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 14:25:11
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 16:27:51
705 31/Pdt.P/2023/PA.Una (6659)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 13:20:05
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 14:24:29
706 39/Pdt.P/2023/PA.Una (6667)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 11:11:24
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 11:15:22
707 32/Pdt.P/2023/PA.Una (6660)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 08:42:06
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 09:49:58
708 28/Pdt.P/2023/PA.Una (6656)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 13:08:11
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 14:16:43
709 33/Pdt.P/2023/PA.Una (6661)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 13:21:33
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 15:29:36
710 36/Pdt.P/2023/PA.Una (6664)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 13:10:17
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 15:11:17
711 34/Pdt.P/2023/PA.Una (6662)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 12:49:09
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 12:51:49
712 35/Pdt.P/2023/PA.Una (6663)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 10:31:10
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 12:39:48
713 37/Pdt.P/2023/PA.Una (6665)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 12:34:04
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 13:38:46
714 38/Pdt.P/2023/PA.Una (6666)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 11:28:40
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 13:36:07
715 40/Pdt.P/2023/PA.Una (6668)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 09:18:31
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 11:26:31
716 9/Pdt.G/2023/PA.Una (6608)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
04/01/2023
12.01.2023
Dikabulkan
Verstek
01-02-2023
29 Hari (5)
17-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-01 09:26:37
Putusan berhasil dibuat
2023-02-01 11:31:47
717 21/Pdt.G/2023/PA.Una (6623)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia
Ansar, SH
10/01/2023
19.01.2023
Dikabulkan
Verstek
01-02-2023
23 Hari (5)
06-03-2023 Ada | Ada 2023-02-01 15:17:20
Putusan berhasil dibuat
2023-02-01 16:21:33
718 45/Pdt.G/2023/PA.Una (6682)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
19/01/2023
01.02.2023
Dicabut
01-02-2023
14 Hari (5)
01-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-01 09:32:04
Putusan berhasil dibuat
2023-02-01 10:39:43
719 17/Pdt.P/2023/PA.Una (6642)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia
Nadra, S.Ag
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
14-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 08:28:00
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 10:33:53
720 13/Pdt.P/2023/PA.Una (6638)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia
Nadra, S.Ag
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
14-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 08:17:53
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 09:19:14
721 11/Pdt.P/2023/PA.Una (6636)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
30-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 15:42:06
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 16:51:37
722 14/Pdt.P/2023/PA.Una (6639)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia
Nadra, S.Ag
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
14-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 11:07:25
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 11:11:45
723 18/Pdt.P/2023/PA.Una (6643)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia
Nadra, S.Ag
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
14-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 10:15:16
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 10:21:12
724 19/Pdt.P/2023/PA.Una (6644)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
14-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 14:16:05
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 16:17:44
725 21/Pdt.P/2023/PA.Una (6646)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
30-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 13:23:38
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 13:27:23
726 22/Pdt.P/2023/PA.Una (6647)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
30-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 10:19:16
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 12:27:23
727 23/Pdt.P/2023/PA.Una (6648)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
30-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 13:25:12
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 14:26:46
728 20/Pdt.P/2023/PA.Una (6645)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
12/01/2023
30.01.2023
Digugurkan
30-01-2023
19 Hari (5)
30-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 14:26:30
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 16:31:30
729 10/Pdt.P/2023/PA.Una (6634)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
11/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
20 Hari (5)
14-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 10:47:24
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 12:49:58
730 12/Pdt.P/2023/PA.Una (6637)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia
Nadra, S.Ag
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
14-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 08:20:19
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 10:21:47
731 15/Pdt.P/2023/PA.Una (6640)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia
Nadra, S.Ag
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
14-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 13:38:58
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 15:45:09
732 16/Pdt.P/2023/PA.Una (6641)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia
Nadra, S.Ag
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
14-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 13:36:55
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 15:41:49
733 25/Pdt.P/2023/PA.Una (6650)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
30-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 10:22:25
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 12:30:56
734 26/Pdt.P/2023/PA.Una (6651)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
30-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 10:05:33
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 10:12:45
735 24/Pdt.P/2023/PA.Una (6649)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
12/01/2023
30.01.2023
Digugurkan
30-01-2023
19 Hari (5)
30-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 09:25:05
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 09:30:35
736 9/Pdt.P/2023/PA.Una (6632)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
11/01/2023
27.01.2023
Dikabulkan
27-01-2023
17 Hari (5)
13-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-27 09:47:36
Putusan berhasil dibuat
2023-01-27 11:50:22
737 7/Pdt.P/2023/PA.Una (6624)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
10/01/2023
26.01.2023
Dikabulkan
26-01-2023
17 Hari (5)
26-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-26 11:42:02
Putusan berhasil dibuat
2023-01-26 12:46:46
738 8/Pdt.P/2023/PA.Una (6627)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
11/01/2023
26.01.2023
Dikabulkan
26-01-2023
16 Hari (5)
26-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-26 09:50:47
Putusan berhasil dibuat
2023-01-26 11:56:06
739 26/Pdt.G/2023/PA.Una (6630)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
11/01/2023
18.01.2023
Dikabulkan
Verstek
26-01-2023
16 Hari (5)
14-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-26 12:48:23
Putusan berhasil dibuat
2023-01-26 14:54:04
740 27/Pdt.G/2023/PA.Una (6631)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
11/01/2023
18.01.2023
Dikabulkan
Verstek
26-01-2023
16 Hari (5)
14-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-26 08:02:53
Putusan berhasil dibuat
2023-01-26 09:07:17
741 20/Pdt.G/2023/PA.Una (6622)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
10/01/2023
18.01.2023
Dikabulkan
Verstek
26-01-2023
17 Hari (5)
17-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-26 08:04:27
Putusan berhasil dibuat
2023-01-26 09:11:03
742 16/Pdt.G/2023/PA.Una (6617)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
09/01/2023
17.01.2023
Dicabut
25-01-2023
17 Hari (5)
25-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 14:09:22
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 16:12:40
743 11/Pdt.G/2023/PA.Una (6612)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
09/01/2023
17.01.2023
Dikabulkan
Verstek
25-01-2023
17 Hari (5)
16-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 13:32:32
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 15:35:32
744 23/Pdt.G/2023/PA.Una (6626)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
10/01/2023
17.01.2023
Dikabulkan
Verstek
25-01-2023
16 Hari (5)
21-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 15:49:07
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 17:55:30
745 4/Pdt.G/2023/PA.Una (6601)
Penguasaan Anak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
03/01/2023
10.01.2023
Dikabulkan
Verstek
25-01-2023
23 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 10:05:37
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 12:14:03
746 18/Pdt.G/2023/PA.Una (6620)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
09/01/2023
17.01.2023
Dikabulkan
Verstek
25-01-2023
17 Hari (5)
13-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 08:01:56
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 10:06:43
747 6/Pdt.P/2023/PA.Una (6618)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
09/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
25-01-2023
17 Hari (5)
25-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 10:34:57
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 11:42:40
748 22/Pdt.G/2023/PA.Una (6625)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
10/01/2023
18.01.2023
Dikabulkan
Verstek
25-01-2023
16 Hari (5)
13-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 14:21:07
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 14:30:03
749 25/Pdt.G/2023/PA.Una (6629)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
11/01/2023
18.01.2023
Dikabulkan
Verstek
25-01-2023
15 Hari (5)
13-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 09:19:15
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 11:23:44
750 17/Pdt.G/2023/PA.Una (6619)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
09/01/2023
17.01.2023
Dikabulkan
Verstek
24-01-2023
16 Hari (5)
13-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-24 14:19:41
Putusan berhasil dibuat
2023-01-24 15:21:19
751 14/Pdt.G/2023/PA.Una (6615)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
09/01/2023
16.01.2023
Dicabut
Abdul Salam, S.HI
24-01-2023
8 Hari (5)
24-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-24 10:22:28
Putusan berhasil dibuat
2023-01-24 11:27:05
752 4/Pdt.P/2023/PA.Una (6609)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
04/01/2023
24.01.2023
Dikabulkan
24-01-2023
21 Hari (5)
08-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-24 10:16:56
Putusan berhasil dibuat
2023-01-24 10:20:06
753 13/Pdt.G/2023/PA.Una (6614)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
09/01/2023
16.01.2023
Dikabulkan
Verstek
24-01-2023
16 Hari (5)
23-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-24 10:27:54
Putusan berhasil dibuat
2023-01-24 11:33:35
754 1/Pdt.G/2023/PA.Una (6597)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
02/01/2023
12.01.2023
Dikabulkan
Verstek
24-01-2023
23 Hari (5)
16-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-24 12:33:49
Putusan berhasil dibuat
2023-01-24 13:34:11
755 12/Pdt.G/2023/PA.Una (6613)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
09/01/2023
16.01.2023
Dikabulkan
Verstek
24-01-2023
16 Hari (5)
13-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-24 08:33:56
Putusan berhasil dibuat
2023-01-24 10:42:48
756 15/Pdt.G/2023/PA.Una (6616)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
09/01/2023
16.01.2023
Dikabulkan
Verstek
24-01-2023
16 Hari (5)
13-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-24 15:23:00
Putusan berhasil dibuat
2023-01-24 15:29:16
757 1/Pdt.P/2023/PA.Una (6599)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
03/01/2023
19.01.2023
Dikabulkan
19-01-2023
17 Hari (5)
03-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-19 13:24:32
Putusan berhasil dibuat
2023-01-19 13:29:20
758 5/Pdt.G/2023/PA.Una (6602)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia
Cherman Rahman,SH
04/01/2023
12.01.2023
Dikabulkan
Verstek
19-01-2023
16 Hari (5)
06-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-19 10:50:46
Putusan berhasil dibuat
2023-01-19 10:58:39
759 5/Pdt.P/2023/PA.Una (6610)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
05/01/2023
12.01.2023
Dicabut
19-01-2023
15 Hari (5)
03-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-19 13:17:02
Putusan berhasil dibuat
2023-01-19 15:21:42
760 29/Pdt.G/2023/PA.Una (6635)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
11/01/2023
19.01.2023
Dicabut
19-01-2023
9 Hari (5)
19-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-19 13:08:39
Putusan berhasil dibuat
2023-01-19 15:16:27
761 6/Pdt.G/2023/PA.Una (6603)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
04/01/2023
12.01.2023
Dikabulkan
Verstek
19-01-2023
16 Hari (5)
06-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-19 14:47:08
Putusan berhasil dibuat
2023-01-19 15:49:20
762 7/Pdt.G/2023/PA.Una (6604)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
04/01/2023
11.01.2023
Dikabulkan
Verstek
18-01-2023
15 Hari (5)
13-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-18 12:36:21
Putusan berhasil dibuat
2023-01-18 12:39:24
763 2/Pdt.G/2023/PA.Una (6598)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
02/01/2023
10.01.2023
Dikabulkan
Verstek
18-01-2023
17 Hari (5)
06-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-18 14:16:25
Putusan berhasil dibuat
2023-01-18 14:22:27
764 8/Pdt.G/2023/PA.Una (6607)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
04/01/2023
11.01.2023
Dikabulkan
Verstek
18-01-2023
15 Hari (5)
10-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-18 14:04:17
Putusan berhasil dibuat
2023-01-18 15:12:42
765 3/Pdt.G/2023/PA.Una (6600)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
03/01/2023
10.01.2023
Dikabulkan
Verstek
17-01-2023
15 Hari (5)
08-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-17 12:29:39
Putusan berhasil dibuat
2023-01-17 13:35:59
766 2/Pdt.P/2023/PA.Una (6605)
Dispensasi Kawin
Nurul Aini, S.HI
Ansar, SH
04/01/2023
11.01.2023
Dikabulkan
11-01-2023
8 Hari (5)
26-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-11 08:00:37
Putusan berhasil dibuat
2023-01-11 10:08:54
767 3/Pdt.P/2023/PA.Una (6606)
Dispensasi Kawin
Nurul Aini, S.HI
Ansar, SH
04/01/2023
11.01.2023
Dikabulkan
11-01-2023
8 Hari (5)
26-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-11 15:38:52
Putusan berhasil dibuat
2023-01-11 17:42:48
768 509/Pdt.G/2022/PA.Una (6583)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
07/12/2022
15.12.2022
Dikabulkan
06-01-2023
24 Hari (5)
27-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-06 12:36:41
Putusan berhasil dibuat
2023-01-06 12:40:29
769 508/Pdt.G/2022/PA.Una (6582)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
07/12/2022
15.12.2022
Dikabulkan
05-01-2023
23 Hari (5)
31-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-05 12:40:07
Putusan berhasil dibuat
2023-01-05 13:42:00
770 506/Pdt.G/2022/PA.Una (6579)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
06/12/2022
15.12.2022
Dicabut
02-01-2023
28 Hari (5)
02-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-02 14:02:24
Putusan berhasil dibuat
2023-01-02 16:03:08
DATA PERKARA PUTUS, BELUM BHT
No Perkara Nomor
Jenis Perkara
Ketua Majelis
Panitera
Jurusita Tanggal Putus
Tanggal Minutasi
Jenis Putus Upaya Hukum
1 534/Pdt.G/2023/PA.Una (7369)
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
Ansar 06-12-2023
06-12-2023
Dikabulkan
Verstek
2 533/Pdt.G/2023/PA.Una (7368)
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
Cherman Rahman 06-12-2023
06-12-2023
Dikabulkan
Verstek
3 532/Pdt.G/2023/PA.Una (7367)
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
Arwang 06-12-2023
06-12-2023
Dikabulkan
Verstek
4 531/Pdt.G/2023/PA.Una (7366)
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
Haris Eka Putra Liambo 05-12-2023
05-12-2023
Dikabulkan
Verstek
5 528/Pdt.G/2023/PA.Una (7363)
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
Abd. Rahman, M 04-12-2023
04-12-2023
Dikabulkan
Verstek
6 527/Pdt.G/2023/PA.Una (7362)
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
Ansar 04-12-2023
04-12-2023
Dikabulkan
Verstek
7 524/Pdt.G/2023/PA.Una (7359)
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
Ansar 29-11-2023
29-11-2023
Dikabulkan
8 523/Pdt.G/2023/PA.Una (7358)
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
Abd. Rahman, M 04-12-2023
04-12-2023
Dikabulkan
Verstek
9 520/Pdt.G/2023/PA.Una (7354)
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
Arwang 04-12-2023
04-12-2023
Dikabulkan
Verstek
10 518/Pdt.G/2023/PA.Una (7351)
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
Haris Eka Putra Liambo 04-12-2023
04-12-2023
Dikabulkan
Verstek
11 516/Pdt.G/2023/PA.Una (7348)
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
Haris Eka Putra Liambo 04-12-2023
04-12-2023
Dikabulkan
Verstek
12 515/Pdt.G/2023/PA.Una (7346)
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Arwang, S.H.,M.H.
Haris Eka Putra Liambo 05-12-2023
05-12-2023
Dikabulkan
Verstek
13 503/Pdt.G/2023/PA.Una (7330)
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Arwang, S.H.,M.H.
Haris Eka Putra Liambo 04-12-2023
04-12-2023
Dikabulkan
14 499/Pdt.G/2023/PA.Una (7325)
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
Abd. Rahman, M 13-11-2023
13-11-2023
Dikabulkan
Verstek
15 498/Pdt.G/2023/PA.Una (7324)
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
Ansar 30-11-2023
30-11-2023
Ditolak
16 494/Pdt.G/2023/PA.Una (7320)
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Abdul Rahman, S.Ag.
Abd. Rahman, M 08-11-2023
08-11-2023
Dikabulkan
17 481/Pdt.G/2023/PA.Una (7307)
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
Haris Eka Putra Liambo 06-11-2023
06-11-2023
Ditolak
Verstek
18 128/Pdt.G/2023/PA.Una (6794)
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
Ansar 04-04-2023
04-04-2023
Ditolak
PERKARA PERCERAIAN SUDAH PUTUS BELUM TERBIT AKTA CERAI / IKRAR TALAK
No Perkara Nomor,
Jenis Perkara
Tanggal Putusan Panitera,
Jurusita
Tanggal PBT Tanggal BHT Keterangan
1 503/Pdt.G/2023/PA.Una (7330)
Cerai Gugat
04-12-2023 Arwang, S.H.,M.H.
Haris Eka Putra Liambo
P dan T hadir
2 164/Pdt.G/2023/PA.Una (6846)
Cerai Talak
17-05-2023 Lasmanah, S.HI
Ansar
17-05-2023
05-06-2023 Belum Ikrar
3 308/Pdt.G/2023/PA.Una (7078)
Cerai Talak
25-07-2023 Lasmanah, S.HI
Juberi
31-07-2023
14-08-2023 Jadwal Ulang Ikrar
4 342/Pdt.G/2023/PA.Una (7148)
Cerai Talak
29-08-2023 Ansar, SH
Juberi
31-08-2023
P dan T hadir
15-09-2023 Jadwal Ulang Ikrar
5 351/Pdt.G/2023/PA.Una (7160)
Cerai Talak
13-09-2023 Lasmanah, S.HI
Abd. Rahman, M
P dan T hadir 29-09-2023 Jadwal Ulang Ikrar
6 475/Pdt.G/2023/PA.Una (7301)
Cerai Talak
15-11-2023 Ansar, SH
Abd. Rahman, M
P dan T hadir 30-11-2023 Belum Ikrar
7 509/Pdt.G/2023/PA.Una (7337)
Cerai Talak
16-11-2023 Arwang, S.H.,M.H.
Ansar
20-11-2023
05-12-2023 Belum Ikrar
8 517/Pdt.G/2023/PA.Una (7350)
Cerai Gugat
23-11-2023 Ansar, SH
Arwang
24-11-2023
11-12-2023
9 493/Pdt.G/2023/PA.Una (7319)
Cerai Gugat
27-11-2023 Arwang, S.H.,M.H.
Haris Eka Putra Liambo
P dan T hadir 12-12-2023
10 490/Pdt.G/2023/PA.Una (7316)
Cerai Gugat
27-11-2023 Arwang, S.H.,M.H.
Ansar
P dan T hadir 12-12-2023
11 521/Pdt.G/2023/PA.Una (7355)
Cerai Gugat
27-11-2023 Arwang, S.H.,M.H.
Cherman Rahman
29-11-2023
14-12-2023
12 522/Pdt.G/2023/PA.Una (7357)
Cerai Gugat
28-11-2023 Abdul Rahman, S.Ag.
Cherman Rahman
30-11-2023
15-12-2023
13 489/Pdt.G/2023/PA.Una (7315)
Cerai Gugat
29-11-2023 Ansar, SH
Abd. Rahman, M
30-11-2023
15-12-2023
DATA PERKARA GHAIB
No Perkara Nomor
Jenis Perkara
Penggugat Tergugat Tanggal Sidang
PERKARA BELUM DI PBT
No Perkara Nomor,
Jenis Perkara
Tanggal Putusan Jurusita Tanggal PBT Tanggal BHT Keterangan
1 524/Pdt.G/2023/PA.Una (7359)
29-11-2023 Ansar Desa Laimeo, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara
2 499/Pdt.G/2023/PA.Una (7325)
13-11-2023 Abd. Rahman, M Jl. KH. Ahmad Dahlan Pasar panjang kendari di Salon Sanby Kelurahan Banggoeya, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari
3 527/Pdt.G/2023/PA.Una (7362)
04-12-2023 Ansar Kelurahan Molawe Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara
4 515/Pdt.G/2023/PA.Una (7346)
05-12-2023 Haris Eka Putra Liambo Sompu RT 000 RW 000, Sombabella, Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan
5 528/Pdt.G/2023/PA.Una (7363)
04-12-2023 Abd. Rahman, M Desa Walay Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe
6 516/Pdt.G/2023/PA.Una (7348)
04-12-2023 Haris Eka Putra Liambo Kasupute, Kasupute, Wawotobi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara
7 531/Pdt.G/2023/PA.Una (7366)
05-12-2023 Haris Eka Putra Liambo Desa Ranomolua, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe
8 518/Pdt.G/2023/PA.Una (7351)
04-12-2023 Haris Eka Putra Liambo Rumah Ibu Wakoteni Desa Nihi, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat
9 532/Pdt.G/2023/PA.Una (7367)
06-12-2023 Arwang Desa Pasir Putih Rt/Rw 05/03, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utar
10 520/Pdt.G/2023/PA.Una (7354)
04-12-2023 Arwang Desa Kiaea, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan
11 533/Pdt.G/2023/PA.Una (7368)
06-12-2023 Cherman Rahman Desa Lalonggowuna, Kecamatan Togauna, Kabupaten Konawe
12 523/Pdt.G/2023/PA.Una (7358)
04-12-2023 Abd. Rahman, M Desa Asinua Jaya, Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe,
13 534/Pdt.G/2023/PA.Una (7369)
06-12-2023 Ansar Desa Lalowulo,KecamatanBesulutu, Kabupaten Konawe
PERKARA PENGANGKATAN ANAK
No Perkara Nomor Tanggal Pendaftaran Nama Pemohon / Para Pemohon Tanggal Putus Jenis Putus
1 88/Pdt.P/2023/PA.Una 03-04-2023 1.Marno Bin Aksa
2.SitiMau,Spd Binti Muhamad Amin
13-04-2023 Dikabulkan
2 172/Pdt.P/2023/PA.Una 20-06-2023 1.BERPIN GULTOM Bin T. GULTOM
2.DEWI MASITOH Binti MURYANTO
11-07-2023 Dikabulkan
3 218/Pdt.P/2023/PA.Una 04-09-2023 Eka Mustikawati, S.Pd binti Abu Hasim T. Paka 03-10-2023 Dikabulkan
4 232/Pdt.P/2023/PA.Una 02-11-2023 1.Jabaruddin, SH.MH bin Abodina
2.Karmila,SH.MH. Binti Mahadini
20-11-2023 Dikabulkan
5 243/Pdt.P/2023/PA.Una 23-11-2023 1.Taharuddin bin Nurddin
2.Martina binti H. Madiha
06-12-2023 Dikabulkan